Healing traject

Een Diepgaand Healingtraject Dit is aangewezen wanneer je ‘dieper’ wilt werken aan, zoeken rond een disbalans, onvrede, probleem …dus zeker vb. als je de oorzaak ervan wilt opsporen of er dichter bij wilt komen. Ook als we al een tijdje worstelen hiermee is het zeker goed eens dieper te gaan.
Het is ook passend als je wilt werken aan persoonlijke groei, bewustzijnsverruiming en zo , als je wat langer wilt stilstaan bij een vraag van je hart enz.

Meestal bevat dit traject twee delen maar/en men kan kiezen voor slechts één deel.

  • Een deel dat bestaat uit een reeks (van 1 tot 3 (of 6) meestal) klank/lichtsessies die beogen de lichamen en hun delen meer in evenwicht te brengen, dus te helen.

“”” in zulk een sessie wordt je ondergedompeld in een klank-lichtbad van zang,klankschaal(kristallen klankschalen) en kleurfrequenties. Deze frequenties die aangeboden worden zijn de ‘gezonde’ frequenties van je belangrijkste energiecentra, de centra uit balans gaan daardoor ‘resoneren, meetrillen’ met de aangeboden tonen/kleuren/frequenties en komen daardoor meer of volledig in balans. “””
Een reeks klanksessies is vaak krachtiger helend omdat er ‘herhaling’ aanwezig is , ‘japa’ zoals bij het reciteren van mantra’s : het telkens opnieuw herhalen , aanbieden van de helende frequenties verankert hen meer. Ook bij de ‘reguliere medicijnen’ heb je dat : ze worden best regelmatig ingenomen ..tot de ‘balans’ bestendiger wordt.
Soms kan een zang/klankschaalsessie vervangen worden door een healende “mudra”sessie. In zulk een sessie worden de klanken vervangen door het woord in z’n bewegingsvorm (alfabetdans) – zie bij de ‘healende mudrasessie’ voor meer uitleg.

  • Een deel dat beoogt ‘de oorzaak’ van je disbalans/onvrede enz. te vinden zodat je je er bewust van wordt en het kunt transformeren. Een deel dat ook gewoon kan helpen bij persoonlijke groei en bewustzijnsverruiming . Een deel dat kan helpen bij uitgebreider zoeken rond vragen van je hart enz. …

Dit deel helpt op onbewuste wijze via de Helende Droom/Orakelbeelden in het ‘Verhaal’ , op bewuste wijze via alles wat ontvangen wordt en via de duidingen van de ‘Verhalen’(vaak zijn er 2 verhalen in een diepgaand healingtraject).

Dit luik is een totaalpakket waarin vaak(niet altijd) 4 deeltjes aanwezig zijn en die bevatten :

°° je Essentie-Naam(en betekenis),-toon en het mooie in jou ontvangen in meditatie. De Essentienaam hoort bij het werken met klank : door je naam te zingen of te reciteren verbindt je je sterker met je ‘Essentie’ en wijze kern, wat helpt bij meer ‘heel’ worden. Info ivm die naam biedt zelfkennis en bewustzijn.
°° belemmeringen ontvangen in meditatie
°° het ‘Helende Droom/Orakel Verhaal’ (en hun duiding) – die ik ontvang om klaarheid in je probleem/blokkade/onvrede te krijgen, of om antwoorden te bieden op vragen van je hart, vragen ivm persoonlijke groei enz .Deze verhalen ontvang ik in een soort ‘sjamanistische reizen’ en het gaat eigenlijk over beelden in een droomtaal die ik dan ontvang. Het gaat om beelden die vertellen wat er aan de hand is, en boodschappen van het universum bevatten . In deze verhalen komt ook het mooie (en belemmeringen) in de persoon aan bod en ook hulpmiddelen worden er regelmatig aangereikt. Nog meer info vind je bij het Helende Droom/Orakel Verhaal – ook bij ‘het aanbod’, dit Verhaal kan aangevraagd worden buiten de context van een healingtraject, net zoals de Essentienaam.

°° extra hulpmiddelen ontvangen in meditatie en in de verhalen (heel regelmatig worden er ook vb. bloesem-essenties aangeboden)

Beide delen werken op een andere wijze aan heling,groei,bewustzijn, transformatie en ondersteunen , versterken elkaar.
Je kan kiezen enkel voor het klank/woorddeel wanneer je vb. op een andere wijze naar de oorzaak van je disbalans,onvrede wil peilen, daar geen nood aan hebt of, of…
als je op een andere wijze wilt werken , of werkt aan persoonlijke groei, bewustzijns-verruiming en je klank ziet als een aanvulling hierbij …
Je kan kiezen enkel voor het klank/woorddeel als je vooral dieper wilt gaan via woord,klank en licht.
Je kan enkel kiezen voor het “pakket”(tweede deel) als je vooral naar de oorzaak van je onvrede/blokkade/probleem wilt peilen en eraan wilt werken..;als je vooral dieper wilt ingaan op vragen van je hart via deze weg,als je via de beelden aan transformatie en groei vooral wilt werken, als je niet voelt voor werken met klank, enz