Zang/Klankschaal concert

Een Open Zang/Klankschaal Concert-Massage. Dit is ook een Zang/Klankschaal Healingsessie maar is vooral bedoeld om er eens van te proeven, kennis te maken…….de waaroms van een open sessie zijn verder : woord-/klankheling/alternatieve geneeswijzen bekend maken en bevorderen, toegankelijkheid voor iedereen,leerkans voor mij, deekshaspirit,geesteswetenschappassie, vrijwilligersnatuur …. Maar/en ondanks een ‘proeven’aanbod is ook deze sessie krachtig ‘helend’.

Hier worden wel geen ‘extra’ individuele ‘mantra’s op maat’ aangeboden.

En deze sessie wordt aangeboden aan een groep…van 1 tot max 9 personen.
Uitgebreide info vind je op m’n folder. Klik hier : zangklankschaalconcert.doc daarvoor. Nog meer info over het helen met klank, hoe, wat …vind je bij de hulpinstrumenten , klik op Zang/Klanktherapie

Deze sessie kan ook ‘op aanvraag’ voor 1 tot 9 personen, ten Huyze Brighinda of op verplaatsing . Dan vraag ik wel het gewone tarief van een Zang/Klankschaal Healingsessie ipv een ‘vrije bijdrage’. Als je die sessie voor 1 persoon vraagt gaat het hier meer om een harmoniserende ,ontspannende sessie. En toch , weer, is ook deze sessie krachtig helend.

Wat data betreft is er wel een verandering op til, nog niet vermeld in de folder : nu kan men deelnemen aan een open sessie elke maandag van de maand en elke derde zaterdag. Bijkomend zal er de mogelijkheid zijn te proeven ‘op afspraak’ éénmaal per week s’avonds, en éénmaal in de maand op een zondag – tijdens de dag. Ligt die afspraak vast dan is het ‘vol’ voor die week,maand. Men kan wel deelnemen aan de afspraak van een ander persoon
Als deze nieuwe formule loopt vervalt de wekelijkse maandagsessie, die wordt dan weer een maandelijks gegeven zoals vroeger.