Levensbomen

Op m’n weg van helen ontmoette ik de symbolenwereld, een symbolentaal en een archetypenwereld. Dit op de weg van helen met ‘Droom/Orakelbeelden

Op de weg van zang/klank werd ik ertoe geleid het alfabet en hun klank,symbool met bepaalde archetypen te verbinden …….
En zoals ik al zei in het deeltje helende droom/orakelbeelden : Met archetypen bedoel ik de oer-energieën die de kosmos vormen en die weergegeven worden in levensbomen, kosmische klokken, het alfabet, astrologie enz van verschillende culturen, levensbeschouwingen, systemen zoals vb. …van de kaballa, de germaanse mythologie (wereldboom ygdrassil en runensysteem), maya’s (tzolkin), de kelten (ogham en boomkalender), boek van toth (tarotboom), de zodiak, de I Tjing, kundaliniboom-chakrabladen en band met het Sanskriet(uit werken over ‘tantrische yoga’), medicijnwiel(met belangrijk aspect de ‘elementen’)enz …

Zie ook nog de uitleg van Anodea Judith over beelden, dromen, archetypen toegevoegd bij het stukje “Helende Droom/Orakelbeelden “ (hulpinstrumenten) op m’n website
.
Ik werd vooral geleid naar een oorspronkelijke Egyptische inwijdingstarot, met de levensboom daar en hanteer daarom ook vaak tarotbeelden en wat ze vertellen, maar/en ook vele andere beelden die ik als één zie met die boom. Die boom zie ik ineenpassen en als één zijnde met zeer vele “levensbomen”. Ook naar de runenboom werd ik vb geleid, naar de oghamboom…., naar de kaballah-boom, en nog meer…Ook naar andere beelden werd/wordt ik geleid.
Ik werd ook echt geleid naar hun verbindingen, één zijn , naar verbindingen en één zijn van symbolen, beelden,oerarchetypen uit verschillende systemen

In het boek “Runen” ( Runen of Runenschrift is het oudst bekende schrift/alfabet in Germaanse landen gebruikt) – auteur Nigel Pennick – wordt beschreven dat de Runen in bepaalde ‘tijdhuizen’lopen…door bepaalde maanden in het jaar. De Runenboom gevormd door de runen is dus in een bepaald tijdsverloop gesitueerd. In de Tarot van de herstelde orde – auteurs Onno en Rob Docters Van Leeuwen is de levensboomcyclus die daar aan bod komt ook verbonden met de tijden in het jaar .
M’n pad kruistte vooral deze tijdsverlopen …maar/en voel wat waar is voor jou, vb. wat de Ogham (Keltisch boomalfabet – ook genoemd : een oud Middeleeuws alfabet dat merendeels werd gebruikt om de Oud Ierse taal, en de Brythonische voorouder van het Welsh uit te drukken) betreft daar bevinden sommige gelijkaardige letters zich in een ander ‘tijds’ bestek.
Geleid door m’n gidsen en geïnspireerd door dit tijdsverloop kwam ik ertoe de Runen , de ‘ klanken die ik ontving’ en de archetypen die ik ermee verbind bovendien te plaatsen in een tijdsverloop, levenscyclus, en hen zo ook te verbinden met de seizoenen, en ‘elementen’ die erbij horen (de elementen volgens de Chinese geneeskunst)

Intermezzo : De Tarot is nogal ‘beladen’ en misschien heb je (jullie) moeite met deze verbinding : daarom wil ik vragen toch je hart open te houden… de tarot is in oosprong en wezen ook echt een orakel : net als elk orakel geeft het advies en inzicht en helpt het onevenwicht te herstellen en te werken aan positieve resultaten. Net als elk orakel zijn ze een communicatiepunt tussen mensen en ‘goden’(zo luidt de officiële uitleg voor een orakel) dus een communicatiepunt tussen de mens en z’n spirituele bronnen, ziel, wijze kern, hoger zelf,gidsen, het universum,enz – …..
Misbruik en een sterk veroordelen door de Kerk in de periode van de middeleeuwen hebben dit orakel in een slecht daglicht geplaatst maar/en dit verandert niks aan het “feit” van haar ware oorsprong.
En “Ook” naar de elementen uit de Chinese geneeskunst en het oorspronkelijk Germaans alfabet – Runen, en hoe beiden lopen doorheen de tijd, door het jaar heen…naar hun energie, het archetype er in aanwezig, naar hun ‘levensbomen’ werd ik geleid…
En belangrijk in de duiding van archetypen is (en hier meer voor het situeren van de Essentienaam) ook de ontmoeting met het Hebreeuwse alfabet en de Kabbalah-boom, Keltische Oghamalfabet en levensboom daarmee verbonden , Sanskriet alfabet en hun verbinding met de chakra’s/chakrabladen (chakraboom ?).

millennium-tree door Josephine Wall. www.josephinewall.co.uk

De tarot-levensboom : die ik vaak hanteer voor het duiden van de helende beelden en voor een situeren van de Essentienaam is deze van een oorspronkelijke Egyptische inwijdingstarot . Meer specifiek is de bron : Egyptische Mysteriën. Inwijding in de Esoterische Tarot. – een moderne vertaling van een laat 18e eeuws Duits manuscript dat zeer gedetailleerd het verloop bespreekt van een inwijding. Dit manuscript is een vertaling van een hoofdstuk uit het boek ‘Sethos’ van de abt Terrasson, dat voor het eerst verscheen in 1731 en één van de voornaamste bronnen van inspiratie was bij het ontstaan van Mozart’s Zauberflöte.

Wat het duiden van de beelden betreft, wat het advies en inzicht betreft die archetypen kunnen bevatten, hanteer ik in grote mate (naast de andere bronnen die ik in de derde paragraaf vermeldde en nog meerdere) het beschrijven van deze archetypen door Angeles Arrien.
Zij is een befaamd cultureel anthropologe, auteur,lerares, en consultant en het is haar benadering van de tarotsymbolen vanuit een mix van psychologische,mythologische en cultuuroverschrijdende perspectieven die ik zo waardevol vindt en daarom veelvuldig hanteer. Ik laat me bovendien inspireren door haar interpretaties omdat ze het benadert vanuit een bijzonder psychologisch perspektief met vele praktische handgrepen voor de levensweg van een persoon, en zeker ook voor het harmonisch omgaan met onze emoties. Zie een wat uitgebreider beschrijving van haar in bijlage.
Deze beschrijvingen zijn te vinden in haar boek : Licht op de Crowley Tarot – Praktische toepassingen van oude visuele symbolen.

Ik geef een voorbeeldje om aan te tonen hoe ik echt verscheidene systemen betrek in duiden van de beelden en situeren van de Essentienaam op een levensboom :

Vb zag ik ooit in een droomreis een chinees schriftteken “dà” die staat voor groot/mens…ook het beeld van een reus zag ik een paar keer in die persoon haar/zijn reizen (en ik wist toen absoluut nog niks over de betekenis van dit chinese teken , had het nog nooit gezien).
In het runenalfabet is het teken/symbool th thurs verbonden met de reus(ook met de donder, en de ‘doorn’)….
En de th/dh ontvang ik als verbonden zijnde met het archetype de ‘zegewagen’ : en dit is een energie door het jaar – als we dan naar de elementen uit de chinese geneeskunst bekijken in de loop van een cyclus – die het te ‘uit’ uitdijen(groter worden) of gewoon uitdijen laat omkeren, terug naar binnen doet gaan..dit dus beheerst, inperkt
Hier wordt het vuur ingetoomd, omgekeerd…het metaalvuur begint er …met metaal-jong water erin …het vuur van scheppen,expressie wordt omgekeerd en er is een begin van bezinning,inkeer, evalueren, en het verbinden met het wezenlijke (spirit) van metaal

Als we naar de cyclus van de tarotarchetypen kijken en hun energie : wordt hier een wagen ingetoomd, of een dier vaak ook, of de uitdrukking in de ‘stof’ – en laat terugkeren naar spirit
ook de goddelijke wil tot evolueren loopt in dit tijdsbestek (zeven vormen van de goddelijke wil – bron – sanaya roman/orin) : bijsturen van een expressie , een enorm scheppen,doen,handelen wordt geëvalueerd en bij gestuurd,ook introspectie en bezinning horen erbij – zodat evolutie kan plaatsvinden voor de voltooing er komt …, zodat vruchten ,resultaat er zou zijn …
Ook de energie van oogst(seizoenen)verschijnt hier in een ‘begin’ – zaad en vruchten verschijnen
In het metaal(begint in dit tijdsbestek ongeveer – element) is er ook de energie van het immuunsysteem, het verdedigen en ook verdedigen/beschermen door pantseren(dit in metaalvuur) : wat de “doorn” ook doet…
Verder is de donder (runen, en bepaalde andere mythen/godenenergieën) een energie die hier ook echt past – hij komt er als het te warm,zwoel is, als er een ‘te’ vuur is en best omgekeerd wordt….hij zorgt dat er een verkoelende regen (jong water,metaal) tevoorschijn komt en een beweging naar binnen

En ik kan nog wel efkes doorgaan ….
Dit beeld kan verder in de reis voor een persoon betekenen dat er nood is aan grenzen, intomen// of dat er een ‘te’ pantseren (°°°vb tegen kwesturen door het hart – volgens de chinese geneeskunst doet het hart(vuur) dit ook echt fysiek°°°)aanwezig is als dit beeld vb. donker is
En nog andere duidingen kunnen : volgens de context van het beeld in die reis, dat verhaal …en de context van het probleem, disbalans, of gewoon ‘pad’ van de persoon om wie het verhaal draait.