Alfabet-Mudra’s

Omwille van de eenheid van klank en beweging, in het woord, werd ik ertoe geleid de ‘helende’ klinkermantra’s, letters van het alfabet, syllaben…die ik ontvang ook via ‘beweging’ (zang/het woord in de vorm van beweging) aan te bieden . Ook omwille van een sterke ‘band’ met beweging van mezelf en m’n gidsen, omwille van de band van ‘beweging’ en ‘blauwdruk-energie’ werd ik ertoe geleid.

En merk op dat ik vond in bronnen(vb : een prachtig werk van Werner Bohm – de lotusenergie chakra’s uitgeverij De Driehoek Amsterdam, het is echter al een tamelijk oud werk, ik weet niet of het nog te vinden is– waar de chakrabladen en het Sanskrietalfabet uitvoerig aan bod komt . En daar vind je als een derde vorm van klank een bewegingsuiting – gesitueerd in de hartchakra ?!!!het gebaar wordt de derde vormtoestand van klank (het woord eerder denk ik ??)genoemd, onze hoorbare spraak is de vierde en laatste toestand !!!)
over hoorbare en onhoorbare vormen van klank : dat de beweging van de woordvormen een trap zijn ‘voor’ de hoorbare spraak !!!! Een derde uiting van de spraak zijn die bewegingen, voor het hoorbare deel !!

Hoe deze alfabetmudra’s precies worden aangeboden in een healingsessie : klik daarvoor in het ‘aanbod’ op Alfabet-Mudra Healingsessie.

De beweging in verband met het alfabet die ik aanbied komt uit de bronnen :

° doorgaven via m’n gidsen (zie wie,wat,hoe)
° het runenalfabet(het oudste bekende schrift dat in de Germaanse landen werd gebruikt, ik vind het net als Hebreeuws en Sanskriet, een oer- en heilig alfabet),
° bewegingen verbonden met het alfabet die de geesteswetenschapper Rudolf Steiner ontwikkelde, waarnam en afleidde, of ????

Ik noem deze bewegingsvormen“alfabet-mudra’s aangeboden in een alfabet-mudra dans, omdat ik het woord en z’n componenten ,de letters, als heilig,sacraal zie, ook als een brug tussen het fysieke en ‘spirit’ net als religie .

In die context past het woord ‘mudra’ wel denk ik : mudra :

“Mudra’s – mudra betekent zegel of gebaar in het Sanskriet – het is de symbolische houding van de hand of een artistiek religieuze beeltenis zoals een schilderij of sculptuur van een heilige. Het kan ook de houding van andere delen van het lichaam omvatten, speciale gebaren van gezicht, handen en lichaam. “

“Een symbolisch handgebaar die zowel in het dagelijks leven (vb het begroetingsgebaar namaste), in de religieuze praktijk als ook in Indische Dans haar toepassing vindt. Uit het Sanskriet vertaald betekent mudra ‘dat wat vreugde’ brengt. Mud betekent vreugde, maar ook gebaar, een gebaar vooral om de Goden te eren. Ra betekent ‘dat wat geeft’.“

“de muze” door Monos. www.monos-art.be

Vreugde is als een ‘midden’ ergens de ‘tevredenheid met wat is’ , aandacht, rust, evenwicht, innerlijke vrede van het element aarde/lucht uit de Chinese geneeskunst. Helen heeft naast andere kwaliteiten ook een ‘ naar het midden brengen, in evenwicht brengen ….zo vind ik ook dat er dus een sterk verband is tussen een mudra en ‘helen’….naar vreugde brengen is naar ‘evenwicht’ brengen ??? niet

Verder worden hedendaags deze gebaren met de hindoeïstische en boeddhistische praktijk in verbinding gebracht. En ze zijn ook bij de voorstellingen van buddha’s, bodhisattvas en hindoeïstische godheden aanwezig. Wat de aanwezigheid betreft bij de voorstelling van godheden duiden ze een functie,kwaliteit van de godheid uit, en deze aktiviteit,functie is uitdrukking van een idee.

Voor bepaalde richtingen van yoga hebben mudra’s naast het ‘symbolisch gebaar’ ook de functie op het organisme te werken en zijn ze zo deel van die yoga-praktijk.

Alhoewel de alfabetmudra’s die ik hanteer eerder een sterke ‘beeldende’ werking hebben, denk ik (zoals de andere symbolen aanwezig bij de bijamantra’s van het hindoeïsme, aangewend voor de zeven energiecentra.chakra’s// naast het lettersymbool is er een geometrisch-, dier-, en godheidsymbool-beeld aanwezig) geef ik hier ook nog een uitgebreide uitleg van de mudra’s van Gertrud Hirschi auteur van ‘ Mudra-werkboek’. Hier gaat het om mudra’s zoals gehanteerd in de yoga-praktijk. En net zoals in deze yoga-praktijk zijn alfabetmudra’s vooral hand- en armbewegingen(armbewegingen zijn wel duidelijk ook praktisch altijd aanwezig in de alfabetdans in tegenstelling tot de meeste ‘handmudra’s’ waarover vnl. gesproken wordt, bij Gertrud Hirschi)

Gertrud Hirschi : “Wat zijn mudra’s : het begrip mudra heeft vele betekenissen. Zo kan een gebaar, een mystieke houding van de handen, een bezegeling of een symbool worden aangemerkt als een mudra. Er zijn echter ook bepaalde standen van de ogen, lichaamshoudingen en ademhalingstechnieken die als mudra aangeduid worden. Door die symbolische houding van vingers, ogen en lichaam worden enerzijds bepaalde bewustzijnstoestanden of –processen beeldend weergegeven, anderzijds kunnen ze de bewustzijnstoestanden waarvan ze het symbool zijn bewerkstelligen. Wat betekent dat in de praktijk ? Als je bijvoorbeeld regelmatig en vol overtuiging het gebaar van dapperheid maakt, wordt je op den duur van je angst bevrijd. Mudra’s werken dus zowel op bepaalde delen van de hersenen als op de psyche in en oefenen hun invloed daarop uit. Ze werken echter ook op het lichamelijke vlak .

Hoe werken ze dan eigenlijk ? Gertrud Hirschi : “ Hoe langer ik over de werking van de mudra’s denk , des te meer vult mijn hart zich met eerbied voor de verbazingwekkende wereld die we zelf zijn en die waarin we leven. We zullen dat grandioze bestel en die wonderbaarlijke ordening zowel in het groot als in het klein nooit helemaal kunnen begrijpen –en dat is maar goed ook. Hoe kunnen we ons voorbeeld voorstellen wat het wil zeggen dat volgens natuurwetenschappers de code van ons hele lichaam met inbegrip van onze karaktereigenschappen in de kern van elke afzonderlijke cel ligt opgeslagen ? Misschien werpt dit licht op de bevindingen van oosterse wijzen en genezers , die zeggen dat lichaam, geest en ziel in elke vingertop, elk vingerkootje , elke vinger en uiteraard in de hele hand aanwezig zijn. Het ligt dus voor de hand dat we inderdaad via de vingers en de hand een geweldige invloed op elk lichaamsgebied kunnen uitoefenen. “
“ De werking van de mudra’s blijkt op totaal verschillende terreinen : op het lichamelijk niveau, dat behoort tot de grofstoffelijke energie, maar bovendien op de vele fijnstoffelijke niveau’s, die nog lang niet allemaal onderzocht zijn. We moeten ervan uitgaan dat ieder mens een individueel energieveld, een individuele bol van energie is. Je kunt je dat het beste voorstellen als een nevelflard met allerlei kleuren , die zich vermengen, elkaar doordringen en toch elk binnen hun eigen kleur een eenheid vormen. Hoeveel energievelden er in ons rondwervelen is niet duidelijk, de ene school heeft het over 5, de tweede over 7, een derde over 12, maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. Die energievelden vormen de basis voor allerlei trillingen, met verschillende frequenties. Onze zintuigen zijn afgestemd op bepaalde trillingen en daarom nemen we alleen die trillingen waar. De oude yogi’s konden echter ook andere trillingen waarnemen, zoals die van chakra’s en nadi’s (zie uitleg bij ), op basis hiervan worden in de Ayurveda, de Indiase geneeskunst, de vingers al heel lang toegekend aan afzonderlijke organen en elementen. Ook de Chinese geneeskunst kent z’n mudra’s , deze kennis is geworteld in hun Leer van de vijf elementen , acupunctuur en meridiaanstelselleer. De zigeuners ontwikkelden de kunst van het handlezen , en in de astrologie worden aan de hand en de afzonderlijke vingers eveneens de krachten van de planeten toegekend.”