Wereldmeditatie voor moeder aarde en vrede

Ik nodig uit om deel te nemen aan een ‘wereldmeditatie voor moeder aarde en vrede’.

Dit gaat door elke vierde dinsdag van de maand life om 14 u, ‘op afstand'(vb bij je thuis dan, je innerlijk verbindend met de groep) om 20 u !

En het is niet enkel een gebeuren voor moeder aarde en vrede in wezen…het gaat om het verankeren van een positieve visie voor de mensheid.
Een visie vol affirmaties die werd aangeboden door the Spirit of Peace (ook Engel van Vrede genoemd)aan medium Sanaya Roman bekend door de kursussen in verband met het “lichtlichaam” (internationale organisatie OrinDaben& SanayaRoman&Duane Packer(deze kursussen worden ook hier in België aangeboden door o.a. het light body institute Brugge) en bekend door vele boeken waaronder vb ‘de liefde van de ziel’, ‘leven in vreugde’ , ‘kracht door bewustzijn’en meer.
Een visie die affirmaties bevat rond het bevorderen van vrede en respect/liefde voor moeder aarde.
Deze visie houdt ook prachtige affirmaties in rond innerlijke groei en één worden met je liefde/wijsheidkern. Deelnemen aan dit gebeuren is dus ook het bevorderen van ‘innerlijke vrede’ !

Wat we dan eigenlijk ook doen is ‘werken met de kracht van het woord, met gedachtekracht’.Ook mantra’s reciteren is een vorm van ‘gedachtekracht’, en dit is een beetje wat we doen “mantra”s reciteren in een betekenis van mantra als ‘de gedachte die bevrijdt en beschermt’. Men kan ze tevens aanmerken als ‘gedachten die ons bewustzijn verruimen, ons meer één laten worden met onze kern van liefde/wijsheid…en dat zijn deze affirmaties zeker.
Door ze dan te uiten,denken worden we één met de kwaliteiten die erin besloten ligt en dit helpt ons ze meer en meer te worden (naast ze dan daadwerkelijk vorm te geven natuurlijk) .
Door de prachtige woorden te uiten vervat in die visie helpen we de mensheid (onszelf dus ook) meer één te worden met de kwaliteiten erin besloten .

Is het echt zo krachtig … ??? wetenschappelijk werd al eens aangetoond dat het mediteren van een bepaalde groep voor “”een stad” werkelijk resultaat boekte vb.criminaliteit daalde opmerkelijk enz.
Bekend zijn vb. ook de resultaten van groepsgebeden(woorden !) °°en de visie erop°° van vredestroubadour James Twyman en auteur van het Jesaja Effect Gregg Braden.

En Orin, gids van Sanaya Roman zegt er het volgende over : een extract uit een boek van haar :
“” Iedere gedachte die je uitzendt, creërt gebeurtenissen in het universum, trekt mensen naar je toe. Zelfs meer dan dat, iedere gedachte die je uitzendt creërt de transformatie van de aarde. Je hebt wellicht niet het gevoel dat één persoon zo veel effect kan hebben op de totale energie van de aarde en toch kan één hoge , helende gedachte 10.000 of meer negatieve gedachten uitwissen. Hoe hoger de helende gedachte, des te meer lagere worden uitgewist. Je helpt niet alleen jezelf als je je gedachten naar een hoger niveau brengt, maar ook iedereen om je heen. Helende , positieve gedachten gaan de buurt waar je woont en je omgeving in en helpen iedereen die op een hoger niveau probeert te komen.””

Het werkt !! Onze gedachten creëren echt onze werkelijkheid. En omdat ik zo bezorgd ben om de staat van Moeder Aarde, en ‘Vrede’ roep ik dan ook dringend op hieraan deel te nemen !!! Life of “op afstand”

Op afstand : je innerlijk verbinden met de life-groep en op deze wijze deelnemen kan ook ! Het zou fijn zijn dan te laten weten dat je op deze wijze deelneemt. Dat bemoedigt en zet anderen aan tot deelname.

En ‘life’ is ook belangrijk…dat creërt nog meer een stevig ‘fysiek’ anker …wie voelt zich geroepen !!!???
Hoe groter het aantal mensen is dat hieraan deelneemt(life of op afstand) hoe krachtiger het effect zal zijn!

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
En misschien kan je ook vaak, “zo”,terwijl je wandelt, ingebed in je dagelijkse meditatie, tijdens huishoud- of ander werk, enz… deze gedachten denken/affirmeren ??? Dat kunnen er vb slechts enkele zijn of één.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ook dat heeft een krachtig effekt (zie wat ik hierboven erover schreef).
Ook dat is deelnemen, dus laat dit ook weten , deze deelname !
Dus life, of op afstand, of gewoon regelmatig ‘zo’ deze prachtige gedachten/mantra’s reciteren : aub laat weten dat je deelneemt !!

Natuurlijk is aktief werken aan Vrede en het welzijn van Moeder Aarde ook zeer belangrijk. Daarom is er ook een pauze ,een moment voorzien om ideeën uit te wisselen die helpen deze visies in de praktijk om te zetten.

Wereld…het noemt wereldmeditatie alhoewel het start in Brugge, maar/en de ambitie is zoveel mogelijk mensen over de hele wereld tot deelname te bewegen. En het start in Brugge maar van meetaf aan wordt de oproep verspreid via internet en gaat het dus al ruimer. De intentie is er ook deze wereldmeditatie te verbinden met andere wereldwijde initiatieven zoals vb. “de grootmoedersspreken”,” the international council of 13 indigeneous grandmothers”.

Moeder Aarde en Vrede , terwijl we een positieve visie voor de mensheid hanteren. Er zijn heel veel affirmaties in vervat rond innerlijke groei en vredevol omgaan met elkaar dus thema’s ‘innerlijke vrede’ een belangrijke basis voor ‘vrede’ , en vrede zijn ruimschoots aanwezig. Het is ook de Engel van Vrede die de mensheid deze visie aanbiedt.
Er zijn ook een paar affirmaties aanwezig die gaan over onze omgang met Moeder Aarde, dus dat is aanwezig. En het is mijn bedoeling de zinnen die expliciet gaan over vrede en de omgang met moeder aarde vaker te herhalen dan de andere .
Verder zijn de affirmaties sterk gericht op de verbinding van de mens met z’n kern van liefde/wijsheid wat dan zeker zal resulteren in een liefde/wijsheid-omgang met Moeder Aarde. Het is net doordat de mens daar niet meer verbonden mee is dat de natuur er zo erg aan toe is

Er zijn al verschillende dergelijke initiatieven om Vrede en de liefdevolle omgang met Moeder Aarde te bevorderen. Ik denk dat er niet genoeg kunnen zijn, en dit initiatief werkt sterk met gedachtekracht….dit is ietske anders en zal vooral personen aantrekken die zich daarmee verbonden voelen en er best iets mee doen , met hun ‘ding’/gave ???

Onder de prachtige “visie voor de mensheid” vind je ook nog wat Sanaya Roman/Orin vertelt over het belang ervan !!

De integrale prachtige “visie voor de mensheid” aangeboden door de Engel van Vrede :

(als worddoc : moederaarde.doc)

• Mensen overal nemen de juiste beslissingen, geïnspireerd door hun hogere zelven, en voeren ze efficiënt uit.
• De mensen zijn mentaal helder, emotioneel kalm en spiritueel bewust.
• Iedereen is in contact met z’n creativiteit, kracht, moed en wijsheid.
• Er is een ongekend niveau van samenwerking, teamwerk en delen.
• De mensheid ervaart een overvloed aan liefde, nieuwe ideeën en samenwerking.
• Er is hoop, optimisme en een positieve visie voor de toekomst.
• De mensen weten dat het universum vriendelijk is en altijd het beste met hen voor heeft.
• Mensen geloven in ‘overvloed’ en zijn in staat het in hun leven te creëren.
• Mensen zijn ondersteunend voor mensen in nood en zijn gul met hun assistentie en delen.
• Kritiek is vervangen door begrip, liefde en samenwerking.
• Iedere lichtwerker wordt een stralend punt van licht, hoop, inspiratie en moed.
• De lichtlichamen van mensen ontwaken overal.
• De mensheid is één met de Goddelijke Wil.
• We hebben verlicht leiderschap in alle leidersposities.
• De grenzen tussen mensen, landen en rassen verdwijnen en we erkennen onze éénheid met elkaar en met het spirit-,planten-, dieren- en mineralenrijk. (spirit : heb ik toegevoegd)
• Isolatie verandert in gemeenschap, eenzaamheid in vriendschap, gescheidenheid in verbondenheid.
• Alle mensen zijn vrij om het doel van hun ziel te leven en te volgen.
• Mensen worden één met hun ziel en hoger doel.
• Elke persoon verruimt z’n bewustzijn, ontdekt de visie van z’n ziel en ontwikkelt al de vormen in z’n leven zodat ie de ware aktiviteit van z’n ziel kan ontplooien.
• De persoonlijkheden van de mensen worden voertuigen voor het uitvoeren van de liefde, het licht en de wil van hun ziel.
• Alle mensen houden de aarde in ere en leven in harmonie met de aarde en het leven dat tot haar behoort.
• Het Goddelijk plan voor de mensheid ontvouwt zich in al haar schoonheid en perfektie.

Het belang van een positieve visie voor de mensheid in gedachten te houden :

Nooit tevoren hebben zo vele mensen zich verenigd in gebed(meditatie) en focusten hun collectieve wil op liefde, eenheid, en een betere wereld voor allen. Alhoewel je de resulaten van je innerlijk werk en gebeden misschien niet ziet, toch maken ze een verschil. Je bereidt de weg voor, voor een betere wereld voor jezelf, je kinderen en volgende generaties

Wanneer erg verstorende wereldevenementen voorkomen, gebruik dan je imaginatie om een eventuele positive uitkomst te schilderen. In de plaats van te focussen op hoe slecht allerlei loopt, houdt een visie van mogelijkheden voor transformatie dat bestaat in elk domein van het leven. Weiger in angst te leven of negatieve scenario’s te voeden – denk niet aan hen, verbeeld hen niet, of wees niet bezorgd erom. Iedere keer als er een negatief beeld in je mind komt, vervang het dan door een positieve visie voor de mensheid.

Uiteindelijk zal de huidige wereldsituatie veranderen in een meer stabiele wereld en een grotere eenheid tussen naties. We kunnen niet zeggen hoe lang dit zal duren, of hoe makkelijk of moeilijk het proces zal zijn vermits je op een planeet van vrije wil leeft. We zien de richting, want de hartcentra van de mensen zijn aan het ontwaken.

Je kunt de transitie naar een hogere eenheid versnellen voor de mensheid door bewust te worden van om het even welke gedachten of overtuigingen die je zou kunnen ombuigen naar meer open, liefdevol, inclusief en ruim volgens je gezichtspunt

Je inzet om liefde uit te drukken is de grootste gift die je kan schenken in deze tijd. Heb ook liefde en compassie voor jezelf, en behandel je vriendelijk, want van anderen houden begint met zelf-liefde.