Intuïtie

Wat is intuïtie en hoe werkt ze ? – hiervoor geef ik graag info door uit de bron ‘Kracht door bewustwording’ Sanaya Roman/Orin :

“Soms is het gemakkelijker intuïtie uit te leggen door te zeggen wat het niet is. Intuïtie is niet het denken dat alles probeert te begrijpen. Ze werkt niet als een computer, ze gebruikt niet de principes van de logica. Intuïtie is geen ego : ze werkt niet in een wereld van vorm en structuur. Intuïtie is het vermogen te weten zonder woorden, de waarheid aan te voelen zonder verklaringen. Intuïtie werkt voorbij tijd en ruimte, ze is een verbinding met je hogere Zelf en het hogere in het algemeen.(ook een verbinding met ‘gidsen’).”

Verder, het is echt niet zo makkelijk te zeggen wat het precies is :

In wetenschappelijk jargon : intuïtie komt van intueri (latijn) ‘to look inside, to contemplate’ – naar binnen kijken, contempleren
Een ingeving noemt men het ook, een vorm van direct weten, zonder dat men het beredeneerd heeft
De direkte perceptie van waarheid, feiten en dergelijke onafhankelijk van een redeneerproces
Een feit of waarheid die op deze wijze is waargenomen, een scherp en snel inzicht, het vermogen of eigenschap van een dergelijke snelle perceptie of direct inzicht.

In de filosofie : pure directe kennis die niet uit eerdere kennis kan worden afgeleid. In de psychologie noemt men het ook impliciete ingevingen in tegenstelling tot expliciete ingevingen (door kennen en waarnemingen)

Soms wordt het ook beschreven als een andere vorm van denken of handelen waarbij het gevoel mede bepalend is voor het verloop (Gevoelens/onderbewustzijn en vaak niet direkt aan te spreken en op te roepen)

Rudolf Steiner, een befaamd ‘geesteswetenschapper’ noemt het de derde stap van hogere kennis(verwerving ?) . Intuïtie komt dan na imaginatie(verbeelding) en inspiratie
Hij noemt het ook een staat van onmiddellijke en complete ervaring van het object van kennis (of zelfs eenheid met het object) zonder verlies van de persoon z’n identiteit(individuele ego)

Nog uitspraken uit boeken van Sanaya Roman/Orin die het benaderen, omschrijven en die helpen dit te bevatten : (uit de werken “Kracht door bewustwording” en “Groeien naar spiritueel inzicht”)

“ Intuïtie en intellect worden ook wel de linker hersenhelft en rechter hersenhelft genoemd. De linker hersenhelft is het deel van je dat zich bezighoudt met herinnering en logica en denkt in termen van tijd en opeenvolging. De rechter hersenhelft is intuïtie en gevoelens, creativiteit en verbeelding, de wereld voorbij woorden”

“Intuïtie spreekt tot je door inzichten, openbaringen en impulsen. Intuïtie spreekt tot je in de tegenwoordige tijd.”

“Door middel van impulsen, flitsen van ideeën, inzichten en gevoelens, leidt intuïtie je in bepaalde richtingen. Besteed om haar te horen, aandacht aan je innerlijke wereld van gedachten en gevoelens.”

“De innerlijke stem volgen, je ingevingen volgen, je gevoelens,impulsen, innerlijke aanwijzingen en diepere verlangerns(hartsverlangens) volgen. Dan ‘luisteren’ we naar onze intuïtie, verbinding met ons Hogere Zelf, het hogere …”

“Je hogere zelf praat gewoonlijk met je via je intuïtie en je gevoelens. Het kan ook met je communiceren door je vreemde samenlopen van omstandigheden en toevalligheden te zenden – in de vorm van mensen,boeken, kranten, films of wat dan ook, waardoor je de boodschap ontvangt die je moet horen. “

“ Leiding van je hogere zelf wordt ontvangen in je hogere telepatische centra (en in die bron noemt men telepathie ook non-verbale communicatie) en naar je doorgestuurd door je verbeelding en je geest . Omdat je verbinding met de hogere dimensies van binnenuit komt, moet je aandacht schenken aan je gedachten, je emoties en je verbeelding. Meditatie is een krachtig gereedschap om je van deze hogere dimensies en de leiding van je hogere zelf bewust te worden “ Meer over meditatie,intuïtie,leidin,verbinding met je hogere zelf: klik dan hier: intuïtie.doc, wordenhogerezelf.doc, werkenmetinnerlijkeniveaus.doc,
leidingontvangen.doc

“ De ervaring van hogere regionen komt vaak in de vorm van innerlijk zien , innerlijk weten.”

“ Het is gemakkelijk om iets van universeel bewustzijn te ontvangen, je hoeft alleen maar te willen ontvangen. De informatie kan komen via een vriend of boek; je kunt haar horen of zien, via telepatische boodschappen die komen in de vorm van inzichten, openbaringen en nieuwe gedachten. Dit voelt gewoonlijk aan als je eigen geest ,gedachte of verbeelding.”

beschermer van de harten : deel van Inner Child Kaarten-deck.Isha en Mark Lerner

Op de ‘levensboom’ die ik hanteer (zie bij levensbomen) hoort ‘intuïtie’ bij de liefde in al haar vormen (die eenheid met het object ?? of ‘het idee’) en is het de verbinder van de vormwereld met de ideeën-/mind-/spiritwereld// ‘innerlijke waarheid’ is daar de kwaliteit die spirit/idee verbindt met de vorm. En ik heb het idee dat intuïtie-innerlijke waarheid beiden een vorm van liefde/wijsheid zijn ???

Telepathie noemt men in de bron Sanaya Roman – Kracht door bewustwording – ergens non-verbale communicatie, intuïtie is dan de verbinding zelf , verbinden met ons spirit-deel – in een eenheid ermee staan ???(en/of verbinden met de spirituele zijde van onze werkelijkheid,universeel bewustzijn ??) En op deze wijze kennis,leiding,antwoorden ontvangen en ook is het vb. volgens Steiner een hogere stap van kennis verwerven…door een eenheid met het object van kennis.
En dan is er het fenomeen van ‘channelen’ : ook leiding ontvangen van universeel bewustzijn, ons hoger zelf, gidsen …en bovendien dit doorgeven heb ik het idee, kanaal zijn voor de leiding, kennis, antwoorden,energie…
Verder zijn er de hogere vormen van ‘waarnemen’ – helder zien,horen,weten,voelen,….en meer : dit is nog een apart gegeven denk ik…ik vermoed dat het te maken heeft met een groeien in liefde/wijsheid, daarin kunnen staan….groeien in eenheid met het object misschien ook zoals Steiner vertelt…in eenheid met ons hoger zelf, universeel bewustzijn enz
Ik denk dat ieder die ‘leiding’ hierboven vermeld kan ontvangen …en door die stap,intentie gaan we al op weg naar meer in die eenheid staan (naast andere wegen die in eenheid-liefde/wijsheid staan bevorderen)….en hoe bedrevener we worden in ‘liefde/wijsheid’- eenheid, hoe meer we dus verbonden zijn , inderdaad, met ons hoger Zelf,Ziel,… ??? hoe meer we hogere vormen van waarnemen ontwikkelen(of is het één worden met de hogere vermogens van het Hoger Zelf, Ziel …????) die de scala, rijkwijdte van ontvangst vergroot ????

Wat mezelf betreft , ik heb een paar vormen van helder waarnemen , de ene vorm sterker dan de andere. Verder wil ik er niet te diep op ingaan omdat de definities en bepalingen hieromtrent in mijn ogen nog onvoldoende zijn. Ik ben vb. helderhorend en heldervoelend, maar kan dat niet zo makkelijk zelf onder woorden brengen. En toch ontvang ik vooral via innerlijk zien, wat men in een bepaalde bron bij helderhorendheid indeelt ???
En dan heb ik nog wat met ‘bewegen’, als een voelen/waarnemen en ik ontvang het ook….dat stukje heb ik tot nu toe nog nergens gevonden bij indelingen van ‘waarnemen’ …ik denk dat het ‘scala’ van waarnemen ruimer is dan we denken …
Daarom lieve mensen ‘durf jezelf te zijn’…en denk niet te gauw ik heb helemaal geen ‘zesde zintuig’…ik ben zeker dat het scala ruimer is dan de gangbaar gekende vormen. Ook is het vaak ‘onderdrukt’ in onze linkerhersenhelfttijd…misschien moeten we het gewoon oppakken en in onze her-innering duiken ??? En als je het wilt ontwikkelen…begin gewoon ernaar toe te groeien, oefening baart kunst…. laat je misschien inspireren door de volledige artikels uit boeken van Sanaya Roman/Orin ivm intuïtie/ leiding ontvangen/ groeien naar één worden met je Hoger Zelf, naar het zijn/uitdrukken van je Hoger Zelf ????—— klik daarvoor hier :

Die verbinding met m’n Hogere delen(Hoger Zelf, Ziel..) en m’n gidsen Link naar gidsen, wat intuïtie dus in wezen is ???, resulteert in het ontvangen(en/of waarnemen,weten) van bepaalde hulpmiddelen. Ik ben ook een kanaal voor die hulpmiddelen, want ik geef ze door, ik ‘channel’ dus. Wat specifieke zang en alfabetmudra’s,licht betreft ben ik zeker een ‘medium, kanaal’…m’n gidsen werken dan echt door me heen.

De hulpinstrumenten die regelmatig worden “ontvangen” zijn : mantra’s/woorden, de Essentie-Naam, mudra’s/beweging , helende droom/orakelbeelden, kristallen, plant-essenties en aura-soma