Gidsen

Het ontmoeten van m’n gidsen …het begin van m’n kontakt met …het is een heel verhaal . Het ging samen met m’n weg terug naar ‘helen’ die wisselend aanwezig was in m’n jeugd, terug naar een dieper kontakt met m’n innerlijke stem, m’n intuïtie, m’n wijze kern., terug naar een zoeken om m’n ervaringen met deze eerder ‘spirituele’ wereld te begrijpen.. enz …
Eerder, op m’n weg van ‘vrede’ en geweldloze communicatie, (ik was jaren aktief in De Vuurbloem, Centrum voor Geweldloosheid in Omgang en Konflikthantering) kwam ik er af en toe mee in aanraking. Nog meer op m’n hongerend pad naar de roots van m’n helen, naar kennis in verband met een samengaan van de delen van het universum, en hoe de mens daarin staat , z’n gedachten,gevoelens….hoe en waarom er disbalans ontstaat enz . De kennis waar ik naar hongerde (en nog)was dan vooral een kennis verbonden met de spirituele zijde van de werkelijkheid, en ik verlangde er ook naar die kennis te verbinden met de regulier wetenschappelijke kennis
Gaandeweg dreef ik weg van een pad van vrede en trok meer en meer de kaart van het ‘helen’, kosmologie, intuïtie, contact met m’n wijze kern en hoe ‘vrede’ daar aanwezig was

En toen kwamen de Anad-Deva’s op m’n weg . Dit kontakt resulteerde in het ontvangen van klinkermantra’s die de chakra’s harmoniseren, helen. Het zijn de mantra’s die ik aanwendt in m’n zang(woord)therapie.(voor meer info surf naar ‘woord’) Een belangrijk deel van de zang/klanktherapie is gebaseerd op klanken geïnspireerd door m’n gidsen.

Ook al snel werd ik ertoe geleid de ‘Essentienaam’ voor een persoon te vragen en te ontvangen. Het is een gezamenlijke taak mensen te verbinden met hun ‘Essentie’, hun ‘blauwdruk’, hen eraan te herinneren en daardoor hun ‘bloem’ te laten openbloeien ??? en nog meer waar ik nog geen weet van heb

Later ontving ik ook een soort klinkermantra’s voor een persoon ‘individueel’ – die worden ook aangewend in een individuele sessie . ( zo ontving ik vb. voor een bepaalde persoon de klank ZZZ. Later, nadien, vernam ik dat dit een klank is die gebruikt wordt in de Chinese geneeskunst. Het is daar de longklank en wordt gebruikt om verdriet los te laten).
, later ontving ik de alfabet-mudra’s als een vorm van ‘helende’ bewegingen

Ook vele hulpmiddelen die ik aanraadt zijn doorgaves . Dit is het geval voor de plantessenties, kristallen,aura-soma , bepaalde info van het kort advies.
De Helende Droom/Orakel Beelden ontvang ik eerder op ‘intuïtieve’ weg (voor meer uitleg ivm ‘intuïtie’ ,surf naar ‘intuïtie’), en toch is er begeleiding van het universum via m’n ‘woord’gidsen , ‘reis’gids Rhiannon en begeleiders van de persoon voor wie ik een droomreis (een soort sjamanitische droomreis is dat – ook een vorm van lucide dromen kan je het noemen – waarin ik de beelden ontvang)onderneem.
De alfabetmudra’s en individuele klanken ontvangen gebeurt vaak ook via een kanaal,medium-zijn

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de betekenis en de kracht/werking van ‘letters’, door mij. Naast de gangbare kanalen wordt hier ook info hieromtrent gechanneld. Pas als dit ‘zoeken’ ergens rond is komt informatie op deze website (of in een boek ?). Dit deel is nog in opbouw.
Ook is er een zoeken rond levensboomenergieën, elementen en hoe deze kennis vruchtbaar kan zijn voor ‘helen’. Resultaat hierrond komt nog.

Wie zijn dan de Anad Deva’s ?

  • AD : betekent eenheidsbewustzijn, geven, voor jou, het ‘erkennen’.

Nog meer uitgebreide uitleg rond dit woord vind je in de boek ‘Gesprek met de engelen’ Gita Mallasz uitgeverij Lemniscaat

  • AN : ANS/AZ/AZA : is verbonden met de energie “gerechtigheid” , waarheid, vrede, orde, harmonie, “de mond” , is secundair verbonden met de energie – dood en wedergeboorte, de phoenix – hoop, de blauwdruk – spiegelen, authenticiteit,introspectie,de maan

Deze energie is ook verbonden met mijn Essentienaam.

  • ANAD : is verbonden met de energie van de Godin ATHENE / Anat / Aset / Isis / Maat / Mary
  • Devas : een soort engelen, hier klank-engelen : “wij zijn één en al klank”, eerder ‘woord’ engelen sterk verbonden met klank

Wie is Rhiannon, m’n reisgids ?

De Keltische godin Rhiannon is de Britse Godin van liefde die zoals Aphrodite geboren is vanuit de zee. Omwille van die ‘liefde’ en één van haar symbolen ,de vredesduif, vertegenwoordigt ze de aktiviteiten i.v.m. vrede.

Ook de ‘reiziger/begeleider tussen de werelden’ wordt ze genoemd : ‘ Rhiannon berijdt haar paard met haar vogels tussen de boven- en de onderwereld ; ze brengt/begeleidt ons door de poort van het land van de dood en onsterfelijkheid. Ze leidt de stervende ziel en degenen op het pad van transformatie naar het mysterieuze Westelijke Eiland van de Dood (Avalon) om daar te wachten op regeneratie en wedergeboorte. Dit aspect van transformatie vertegenwoordigt vrede, innerlijke vrede – de weg naar het Hoger Zelf.
Rhiannon wordt verder genoemd : Rhiannon of the Birds(vogels) – De Muze – Rhiannons vogels brengen poëzie en inspiratie. In dit aspect vertegenwoordigt ze ‘het willen inspireren’ en de tweede zelfstandige aktiviteit , helen met klanken.

Rhiannon is een deel van m’n alias brigidrhiannon, en rhiannon staat in die naam voor m’n zelfstandige aktiviteiten i.v.m. vrede/liefde/innerlijke vrede/geweldloosheid….ik heb een vredeswebsite gecreërd met de naam Rigantona zie voor meer info www.rigantona.be

Brigid ??

Is het andere deel van m’n alias en die naam staat voor m’n aktiviteiten in verband met ‘helen’
Brigid: is de ‘ancient’ drievoudige Vuurgodin vereerd vanaf de eerste tijden in Groot-Brittannië en Europa. Vuur heeft een nauwe band met ‘klank’ (het woord eerder, in de Chinese geneeskunst is de spraak verbonden met ‘vuur’) .

Extract uit een gedicht i.v.m. Brigit : gezegende poëzie gesproken bij de bron ; Brigit van het helen met een magische spreuk. Ze is het vuur van inspiratie, de Muze, de Godin van poëzie gesproken bij de heilige bron…in dit aspect heeft ze ook met Rigantona te maken, haar vuur van inspiratie. Ze wordt ook genoemd Brigit, Bridie , Brenger van het Licht (ze wordt vereerd rond Maria – Lichtmis , in de overgang tussen winter en lente, bij het begin van het prille, eerste licht) en is zo tevens verwant met het aspect ‘innerlijke vrede’ van Rigantona.

Brigid door het jaar heen is gesitueerd in de periode van ‘de ster’, prille licht,lente// in de periode van ‘de blauwdruk’. Mary is tevens in deze periode gesitueerd. Eén van m’n gidsen noemt Mal, Mar, dit is ook de moel,moer …een mal is een blauwdruk. Dit is ook de periode van ‘de bron’.

Extract uit de ‘ster’ , Angeles Arrien : de ster is het universele principe van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Het is de stralende staat van vertrouwen die uitvergroot noch onderbelicht is. De figuur die kijkt naar de sterregids in de beker die ze vasthoudt, symboliseert naar binnen kijken en vertrouwen op wat zich daar bevindt. Het zelfstandig naamwoord zelfvertrouwen komt van het werkwoord vertrouwen. Zelfvertrouwen is het vermogen om op en in zichzelf te vertrouwen. Dit diepe vertrouwen stelt ons in staat volledig uit te stralen en uit te drukken wie we zijn. Wanneer we op onze innerlijke gids en leider vertrouwen, zien we dingen helderder(de veelsoortige kristallen) en worden we spontaner, net zoals stromend water, met onze gevoelens.

In de grote godsdiensten symboliseert de Ster het licht dat de weg wijst, zoals de Ster van Bethlehem en de Ster van David. In de astrologie is de Ster Aquarius, de waterdrager, symbool van de vernieuwende en creatieve geest.

De twee zevenpuntige sterren die op deze kaart draaiend hun weg richting aarde gaan, symboliseren de uitstraling en het zelfvertrouwen van ons inherente licht of onze inherente levenskracht. Dit licht of deze kracht is vast van plan om via onze eigen natuur creatieve ideeën op aarde te verwezenlijken. De beste beschrijving van de functie van dit archetype komt waarschijnlijk van de filosoof Heidegger, die zei : “ Een Persoon is geen ding of proces, maar een opening waardoor het Absolute zich kan manifesteren”. De Ster herinnert ons eraan dat ieder van ons een opening voor het licht is, of een poort waardoor het Absolute zich kan manifesteren. De bloemen en vlinders of motten aan de zijkant van de kaart zijn symbolen van ontplooiing(de bloemen) en transformatie(de vlinders). Ons gevoel van eigenwaarde, dat uit dire componenten bestaat (liefde voor zichzelf, zelfvertrouwen en zelfrespect) stelt ons in staat als bloemen open te gaan en volledig uit te groeien naar onze prachtige veelzijdig-stralende uitdrukking(de vlinders).

De uitleg en citaten i.v.m. de Keltische Godinnen Brigit en Rhiannon komen uit het boekje : ‘The Ancient British Goddess -her myths,legends and sacred sites’ Auteur Kathy Jones /Uitgever : Ariadne Publications ISBN 1 872983 01 4. Gekleurde illustraties van hen – deze website in “home” : Hrana Janto.