Cursus helen via overtonen

In deze kursus nodig ik uit te harmoniseren, te bevrijden,uiten, los te laten, weer te spelen,te helen/transformeren,je bewustzijn te verruimen, te evolueren….via een drie in één-kursus

Graag wil ik je leren je eigen innerlijke heler aan te boren als een weg naar ‘helen’. En is jezelf kunnen helen en in je eigen kracht staan niet de beste “hulp”?? Zo is het mijn diepste wens je zo wegwijs te maken dat je jezelf (en anderen) in ‘harmonie’ , in ‘eenheid’ kan zingen,bewegen en nog meer …en ik leer daarbij vooral aan klinkers,medeklinkers – delen van het ‘woord’ in de vorm van klank en beweging – , oerklanken/bewegingen en spontane klanken/bewegingen die uit je diepste zijn kunnen opkomen als een weg daar naartoe te hanteren.

En ik wil je graag meevoeren in de wereld van het ‘tonen’ .‘Tonen’ is het gebruik van de stem als instrument om te helen, en vaak is het het harmoniseren van de chakra’s door het zingen van klinkers, en/of mantra’s verbonden met de chakra’s. In het ‘overtonen’, wat ik ook aanleer, wordt ‘getoond’ op een boventoonwijze,en daarvoor bied ik ook een basis boventoonzang aan.

Verder bied ik nog andere methoden aan om jezelf te helen via zang, klank en beweging vb. het intuïtief tonen, intuïtief bewegen waar we o.a. leren de impuls te volgen om die klanken of woorden , bewegingen te uiten die uit ons innerlijk willen opborrelen en we net nodig hebben. Dat kunnen vb. echt gewoon maar klanken, geluiden zijn zoals zuchten,lachen..en echt voor dit alles hoef je geen ervaring te hebben met zingen of bewegen…enkel het durven. Iedereen kan zingen,dansen,bewegen, het is iets heel menselijk en natuurlijk !!!!!

Zeker deze oorspronkelijke en toch ‘heilige’ klanken en bewegingen uiten is voor iedereen.

En dit “uiten” is heel belangrijk want heel veel obstructie in onze vloeiende energiestromen heeft z’n basis in het
niet uiten van onze emoties, roerselen,enz. Het gaat om zware, niet-constructieve energie te verwijderen uit je
energieveld op deze wijze.

Eigenlijk praktisch gaan we vooral de buitengewone effecten van geluiden,klanken en bewegingen die we zelf kunnen voortbrengen ervaren…geluiden/beweging die ons niet alleen nader tot het ‘heilige’ kunnen brengen maar ook op een wat wereldser niveau ons vb kunnen helpen om pijn te verlichten, dagelijkse spanningen en emoties te harmoniseren en ons nieuwe energie kunnen schenken. En zie terug in de folder voor andere voorbeelden van heling en voor het ganse aanbod van de kursus.

We werken via de mond(zang) en veel hand/armbewegingen die beide verbonden zijn met de expressie van
onszelf. Dus het helpt uit te drukken degene die we in wezen zijn, ten volle. De focus ligt op jezelf helen maar het helen van anderen wordt ook beperkt aangeboden. Het is zeker een goede test-ervaring om na te gaan of klank en beweging een aanvullend aspect in je huidige helingmethode/werkwijze enz. kan zijn, en bovendien biedt het al een bepaalde ‘basis’.

Klik hier : kursusovertonenbeweging.doc voor de folder van de kursus : daar wordt uitgebreid beschreven wat je nog zult aanleren en ervaren.

Deze kursus wordt aangeboden ‘op maat’ , op ‘aanvraag’ en ook zoals courant gebeurt in de vorm van een ‘open’ aanbod.

Op ‘maat’ en op ‘aanvraag’ :

Je kan dus een individueel aanleren aanvragen en/of een traject voor 2 of meerdere personen. Wanneer,welk ritme en zo , dat kan in overleg.
Op maat : wil zeggen dat naargelang je behoefte je kunt kiezen voor de kursus in z’n geheel of enkel voor delen (ook nog kleinere delen dan het voorgestelde drie-deel in de open kursus)ervan vb een basis boventoonzang, enkel ‘tonen’ voor de chakra’s, enkel ‘intuïtief tonen’ , enkel beweging ..;en zie terug in de ‘folder’ welke vaardigheden nog worden aangereikt…daar vind je het ganse aanbod

Het ‘open aanbod’ :

Dit is dus een reguliere “kursus” waar je voor kunt inschrijven en die bedoeld is voor een groep van een tiental personen. Het tijdstip ligt niet honkvast, het zal variëren maar het is wel de bedoeling deze kursus één keer per jaar(zeker om de 2 jaar) in deze vorm aan te bieden. Het kan aangeboden worden in de vorm van een vijfdaagse(de kursus totaal), het kan gespreid worden over vijf aparte dagen of over verschillende avonden. De formule zal variëren.
Vast is ook de intentie voortaan een klankdeel en een bewegingsdeel aan te bieden los van elkaar , je kan dus kiezen voor de ganse kursus of een ‘deel’ .

Data momenteel : zie open aanbod

Tarieven :

Voor het open aanbod is het tarief voor de kursus in z’n geheel,nu 165 Euro, 30 Euro/deel + kursusboekje

Op ‘aanvraag’ :

Klik hier : prijzenkursusopmaat.doc