Kristallen

Hun werking is niet zo makkelijk uit te leggen, er is nog veel ‘mysterie’ rond de kristallen en hun werking. Ik probeer je wat te laten proeven door middel van enkele uitspraken :

“Kristallen helen ook op basis van resonantie, entrainment en overeenstemmingprincipes vermits zij ook vibreren. Hun vibraties hebben een sterke ‘overeenstemming’ met het atomair, moleculair niveau. Kristallen hebben een zeer stabiele vorm en zijn pure uitingen van de geometrische opbouw van ons universum. Een van hun eigenschappen is dat ze hun eigen frequentie bewaren ook al komen ze onder invloed van andere resonantiefrequenties. Kristallen bevatten een stabiel element en eigen patroon van moleculaire activiteit dat acteert als een zeer zuivere frequentie die daardoor de frequenties van andere levensvormen versterkt (in z’n puurheid, oorspronkelijkheid).”

“De 32 kristallijne vormen zijn de sleutelpatronen volgens welke de energieën in het universum zijn gevormd. Kristallen zijn ook uitingen van de 5 Platonische vormen .

Ze kunnen ook worden verdeeld in zeven klassen : die overeenkomen met de 7 chakra’s . De fysieke of materiële kant van het mineralenrijk uit zich door de verschillende soorten, vormen, substantie, grootte die we in de natuur zien, de spirituele kant uit zich door hun innerlijke vorm, de goddelijke symmetrieën van atomische structuren in de kristallen. De studie van deze innerlijke ordening is de wetenschap van de crystalographie. Zeven klassen werden er gevonden gebaseerd op de unieke symmetrieën van hun moleculaire ordeningen. Elk van dit kristalsysteem heeft affiniteit of subtiele energie- resonantie- met een bepaald subdeel van energie in het minerale rijk. Elk mineraal subdeel representeert een type van goddelijke gedachtevorm (alles is bewustzijn, gedachte) of energievorm in de natuur dat leidt tot een bepaalde organsatie van kristallijne vorm. Zo heeft elke kristallijne vibratiepatroon een energieovereenkomst met bepaalde subdelen in andere rijken van de natuur. Zo heeft elk van de zeven subdelen van het minerale rijk een energetische correspondentie met de zeven hoofdchakra’s van de menselijke subtiele anatomie.”

“De vele frequenties in het universum bewegen in geometrische patronen. Wanneer hun patroon wijzigt , wijzigt ook hun manifestatie. Kristallen zijn die substanties die geometrische patronen van frequenties vormen, wijzigen, transmuteren….. Deze frequentiepatronen zijn min of meer stabiel en kristallen door hun puurheid en stabiliteit van patroon kunnen frequentiepatronen omvormen en vormen.”