Orakel/Kort Advies

Naast de Helende Droom/ Orakelbeelden en hun advies/inzicht, die eerder worden aangewend bij een Diepgaand Healingtraject, wordt nu ook een Orakel/Kort Advies aangeboden . Dit advies spruit voort uit een mix van orakelbeelden(die ik ontvang via intuïtie/channeling) ,orakelkaarten(vb. tarotorakel) , intuïtieve vaardigheden en ervaring in het domein van geweldloze communicatie ,vrede,innerlijke vrede, de liefde van de ziel, omgang met emoties vanuit aandacht(een soort mindfullness uit de Chinese geneeskunst-hoek), mijn geesteswetenschapzoektocht
‘Kort’ is hier wel relatief…korter dan advies dat aan bod komt in het diepgaand healingtraject. En toch kan het echt ‘kort’ zijn …. dat hangt o.a. van de vraag af.

Dit advies wil een – steun,op weg helpen,meer helderheid – bieden bij allerlei vragen van je hart, in je proces, op je weg,enz .

Wat zijn ‘vragen van het hart’ ? Vragen die uit het diepste van ons wezen opwellen, vragen die met de ‘verlangens’ van het hart samenhangen, en zulke vragen kunnen gaan over relaties allerlei, ons pad, werk ,groei, bewustzijnsverruiming, geluk, conflicten, over emoties, dromen,over in vrede voelen of niet enzovoort…

Dit advies heeft een stukje het ‘kaartleggen’ in zich maar/en met een sterk accent erin van ‘wijze’ raad en zie verder wat ik daarmee bedoel. En het kaartleggen is slechts voor een deel in het orakel aanwezig en soms ook niet . Verder gaat het inderdaad/wel net als bij een kaartenorakel om ‘een orakel’ : het gaat om verbinding te leggen met de wereld van de wijze kern, ziel,gidsen enz.(via orakelbeelden,channeling,intuïtie en orakelkaarten – niet enkel kaarten, ook regelmatig geen kaarten// en volgens de vraag zal ik meerdere of slechts één vorm van verbinding toepassen)
Een ‘orakel’ is een verbinder(soms verbindingsplek) ,
en
de verbinding wordt gemaakt om antwoorden te ontvangen , ‘wijze raadgevingen’(van het universum) Wijze raadgevingen : °°noemt men het in een officiële bron°°…
Vaak vraagt men naar een verloop van ‘toekomst’ als men ergens onvrede heeft, klem zit, niet meer weet hoe of wat, angst heeft enz …naast andere vragen van het ‘hart’ .
En een orakel antwoordt op de vraag die men stelt maar wil daarbij vooral ‘op weg helpen,’ ‘wijze raad geven’…en wijze raad geven houdt in dat men ‘inzicht’ geeft in de vraag, in jezelf en de situatie waarin je je bevindt om er op een liefde/wijsheid wijze mee om te kunnen gaan .Het wil helpen onvrede/onevenwicht/vastzitten enz te herstellen en te werken aan positieve resultaten .

Het biedt geen pasklare antwoorden vermits het uiteindelijk de bedoeling is je (meer) in contact te brengen met je eigen ‘innerlijke wijsheid’. Naast antwoorden en ‘inzichten’ bevat het advies ook regelmatig inspiratie,info , en vb. kan ook ter ondersteuning in een helingproces,groeiproces enz een hulpmiddel zoals vb. een plant-essentie of kristal worden aanbevolen..

M’n ervaring in het domein van geweldloze communicatie, de liefde van de ziel, vrede,innerlijke vrede en omgaan met emoties vanuit aandacht kan een hulp zijn in het geval van vragen in verband met relaties en je ‘in vrede voelen’.

Dit advies kan ook online gegeven worden – via e-mail (klik hier : onlinepraktisch.doc voor hoe dat praktisch in z’n werk gaat)

Als men ‘life’ komt voor een advies werk ik ietsje anders dan gebruikelijk. Het is best dat je je vraag zo goed en helder als mogelijk formuleert voor je komt (via telefoon,mail ,post, of je komt eerder ‘life’ enkel daarvoor). Aan de hand van die vraag – voor het bezoek – wordt het advies gevormd. Tijdens het bezoek wordt de vraag nog wat bijgesteld, en geef ik het advies door.