Helen op afstand

Specifiek voor brighinda is ook ‘het helen op afstand’. Wanneer het niet mogelijk is ‘fysiek’ samen te komen voor een zang/klankschaalsessie, of wanneer je de voorkeur geeft aan ‘helen op afstand’ kan het ook op deze wijze. Ook enkel het aanbieden van ‘licht en liefde’ kan, als een vorm van ‘helen op afstand’ .

Net als bij “fysiek” helen worden bij “helen op afstand” de gezonde frequenties – in de vorm van tonen/licht en mantra’s – van je energiecentra, verbonden met al de delen van je lichaam, aangeboden en nodigen je centra uit mee te trillen in deze evenwichtfrequenties…ook op afstand geldt dus een belangrijk principe van helen met klank/licht nl het principe van resonantie. Ook de andere principes van helen met klank/licht beschreven op deze website gelden hier. En helen op afstand kan ook wat de alfabet-mudra healingsessie betreft en de support dans.
Er wordt energie aangeboden, het gaat dus niet om energie ‘zenden’. En jij kiest ervoor om deze frequenties wel of niet te ervaren.Deze frequenties hebben ook delen met een “quantum-gehalte” die voorbij tijd en ruimte opereren , daarom kan een ‘heling op afstand’.
Wat het resultaat betreft geldt hetzelfde als ik beschrijf : komt nog, in opbouw

Enkel het ‘helen op afstand’ op zich is gratis, altijd. Bijkomende info en advies daar wordt wel een bijdrage voor gevraagd. Een gesprek en info doorgeven kan bij helen op afstand via telefoon, e-mail of post plaatsvinden.

Wat het helen op afstand betreft kan je er ook voor kiezen aktief te participeren of niet. Met aktief deelnemen bedoel ik , je kan je ‘afstemmen’ op mij terwijl ik voor je zing…dit afstemmen kan gewoon een verbinden zijn met mij, eraan denken dat het plaatsvindt en ik voor je zing …of je kan net als bij een fysieke sessie een uur ontspannen gaan liggen(of zitten, of of) en je ‘afstemmen’, je met mij verbinden (in gedachten) terwijl ik effektief op afstand voor je zing…je kan dit bovendien ondersteunen door relaxerende muziek.
Als je voor een aktief deelnemen kiest is het wel nodig dan ook een ‘afspraak’ te maken. En ook deze vorm van ‘op afstand helen’ is gratis .
Je kunt ook ‘ondersteuning’ voor derden vragen (hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de ‘Essentie’ van deze persoon).
In beide gevallen, als je hulp vraagt voor derden of voor jezelf geldt ook wat ik hieronder schrijf, ik vraag een steun aan te bieden die het beste jouw/hun pad, jouw/hun Essentie zal dienen…ik vraag een steun aan te bieden in overeenstemming met de Goddelijke wil .

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Verder behoor ik als deelnemer tot de energielijn “krachtcirkel” in het leven geroepen door Jo Mattens.

De energielijn is een groepering van mensen die bereid zijn, vanuit vertrouwen in De Bron, energie te sturen naar een ander mens in nood of naar een bepaalde situatie op onze Moeder Aarde.

Dit betekent dat ik je vraag om heling/hulp ook kan richten aan deze groep. Dan ontvang je energie/steun van een ganse groep.
In dit geval kan je ook ondersteuning voor ‘derden’ vragen, maar/en je kan enkel vragen dat er steun wordt geboden die gericht is op hun hoogste zielengoed (je laat het aan het Universum over, hun Essentie die soort steun te bieden die zij volgens het Universum, hun Essentie het beste ontvangen)

Je kunt je ook aanmelden als een deelnemer aan deze energielijn, als je zelf helende energie wilt aanbieden….surf dan naar www.krachtcirkel.be

Wie kan deelnemen:

Iedereen die een bepaalde gave tot het zenden van energie heeft : alle soorten van Reiki, Healing, alle Licht-werk.
Ook mensen die wensen te bidden – vanuit hun hart en verbonden met De Bron van de Schepping – vanuit welke geloofsovertuiging ook