Zang/Klankschaal sessie

Zoals bij de Zang(Klank)therapie vermeld gaat het om een massage/bad van zang-,klank- en lichtfrequenties (zie voor een meer uitgebreide uitleg ivm zang,klank en licht – zang/klanktherapie – hulpinstrumenten) :

Concreet : terwijl je ligt, rust op een matras zing ik eerst klinkermantra’s verbonden met de zeven belangrijke energiecentra in je lichamen, een dik half uur. Terwijl ik zing bied ik ook de kleuren aan verbonden met die zeven energiecentra. Daarna bespeel ik de kristallen klankschalen en wordt je ondergedompeld in hun helende frequenties, dit duurt ook ongeveer een half uur. Tijdens het bespelen van de klankschalen zing ik in stilte je (jullie – open sessies) Naam, en mantra’s vaak verbonden met de ‘liefde van de ziel’, en eigenschappen van de ziel vb. “wij zijn ‘liefde’”, wij zijn ‘helderheid’….

Hier net boven heb ik eigenlijk een ‘courante’ Zang/Klankschaalmassage beschreven, zo verloopt een ‘open’ sessie of ‘ontspanningssessie’ .

Een Zang/Klankschaal Healingsessie is enkel voor 1 persoon en tijdens het zanggedeelte ga ik voor bepaalde energiecentra extra- , bijkomende mantra’s zingen om die centra dieper te helen. Ik weet nooit op voorhand hoe lang het extra zingen wordt(soms kan dat erg kort zijn soms niet), tijdens het zingen ben ik steeds ook kanaal voor m’n gidsen en zij bepalen de duur. Zo kan het gebeuren dat ik in zulk een sessie enkel zing, omdat er geen tijd meer is voor het klankschaalgedeelte.
In deze sessies is het zanggedeelte het belangrijkste, ik werk met zang(het woord) voor een dieper helen , nooit met de klankschalen. Ik ben vnl. een ‘overtoner’ – ik ‘toon’ op ‘boventoonwijze’. Tonen is het gebruik van de stem als instrument om te helen.

Tarief : 24 Euro (duur 1.5 à 2 uur)

Algemene Opmerking bij de tarieven : M’n basisprijs is 12 Euro/uur maar/en vaak werk ik meer uren aan een bepaald aanbod…ik ben vaak ook wat vrijwilliger (niet altijd maar vaak). Ik deel dit mee omdat er bewustzijn zou zijn rond de ‘echte’ waarde van deze aanbiedingen.
Ik vind het verder belangrijk dat ieder kan ontvangen wat nodig is, ongeacht het inkomen, daarom is de prijs bespreekbaar…wel als het ‘echt’ niet kan …en dat bepaalt de persoon zelf in eer en geweten. Maar als het ‘echt’ niet kan alsjeblieft aarzel dan niet een korting te onderhandelen.