Plantessenties

Ik raad regelmatig aan bepaalde plantessenties in te nemen, bloesemextracten vaak. Dit advies wordt ontvangen via mijn ‘gidsen’.
Naast de Bachbloesemextracten zijn er nu ook vele andere op de markt. Voor de uitleg van de werking van de bloesemextracten verwijs ik graag naar het volgende citaat van Dr Bach :

“ Bepaalde specifieke bloemen, struiken en bomen van een hogere orde bezitten door hun trillingsgetal het vermogen om onze menselijke vibraties te versnellen en onze kanalen voor de boodschappen uit ons spirituele zelf open te stellen; onze persoonlijkheid te overstromen met de deugden die wij nodig hebben en daardoor de (karakter)gebreken weg te spoelen die onze aandoening veroorzaken. Evenals mooie muziek en andere grootse inspirerende dingen zijn ze ertoe in staat onze hele persoonlijkheid naar een hoger plan te tillen en ons nader te brengen tot onze ziel. Hierdoor schenken ze ons (innerlijke) vrede en verlossen ons van onze aandoening. Ze werken niet genezend door de ziekte rechstreeks te bestrijden , maar door ons hele lichaam te doordringen van de schone vibraties van ons Hogere Zelf, vibraties in wier tegenwoordigheid de aandoening smelt als sneeuw voor de zon. Een waarachtige genezing zonder een gelijktijdige ompoling van de instelling tegenover het leven, zonder innerlijke vrede en gelukzaligheid, is onbestaanbaar.”

Uit bovenstaande uitleg kan je afleiden dat hier ook met het principe van ‘trillingsresonantie’ wordt gewerkt .

Graag citeer ik hier ook een omschrijving van ‘gezondheid’ en ‘ziekte’ van Dr Bach :

“ Gezondheid : indien de persoonlijkheid steeds in volmaakte harmonie met haar ziel kon handelen en dat ook deed, zou de mens in volmaakte harmonie met het universum leven, aangezien de ziel een bestanddeel van de allesomvattende Eenheid is. De universele , goddelijke Scheppingsenergie kon Zichzelf dan tot uitdrukking brengen via de ziel en het Hogere Zelf, zodat wij mensen sterk, gezond en gelukkig zouden zijn als harmonisch vibrerende bestanddelen van het kosmisch energieveld.

Ziekte : overal waar de persoonlijkheid niet via haar ziel in verbinding staat met het grote kosmische energieveld en niet in harmonie ermee vibreert, ontstaan stoornissen, stuwingen, wrijvingspunten, vervormingen, disharmonieën en energieverliezen. Deze toestanden ‘planten’ zich vanuit het fijnere voort naar het grovere, en manifesteren zich aanvankelijk als negatieve gedachten of gevoelens en later, als lichamelijke aandoeningen. Een ziekte of aandoening fungeert als ‘laatste’ correctiemiddel; Het is, eenvoudig uitgedrukt, een rood waarschuwingslampje dat op uiterst concrete wijze aangeeft dat er ogenblikkelijk iets veranderen moet, als men niet wil dat er vroeg of laat een totale instorting volgt. “