Alfabet-Mudra sessie

Concreet lig, rust je hier ook op een matras terwijl ik “zing” in de vorm van beweging (zie bij ‘woord’ voor meer uitleg ivm de eenheid van klank en beweging in het woord). Terwijl ontspannende muziek te horen is, stap ik in cirkels rond de matras (waarop een persoon rustig ligt) terwijl ik met de armen klinkermantra’s,alfabetsymbolen/mantra’s dans. Net zoals bij het zingen ben ik ook hier kanaal voor m’n gidsen. Dit duurt makkelijk een uur.

Vaak is deze sessie éénmalig(soms meer) deel van het Diepgaand Healingtraject.

Deze sessie wordt meestal gehanteerd voor een individuele ‘healing’ .

Een dergelijke sessie is wel tamelijk ‘vreemd’ voor vele mensen. Daarom wordt ie niet zo courant toegepast. Ook niet ‘courant’ in het Diepgaand Healingtraject.

Vermits het hier ook om het Woord gaat zijn het ‘woordfrequenties’ die helen. Het woord is een samenspel van klank en beweging// in ‘alfabetdans’ staat ‘beweging’ meer op de voorgrond, bij zang is het klankdeel prioritair ???