Essentienaam

In m’n opleiding ontmoette ik het “zingen van je naam” als een instrument om te helen . Je naam(Persoonsnaam) is eigenlijk ook een ‘mantra’ : de naam verbindt je met de kwaliteiten(zielekwaliteiten), energie erin vervat . Onze Persoonsnaam ontvangen wij bij het moment van onze geboorte en die heeft sterk met de taak en uitdagingen te maken , met het doel van dit ‘leven’ op aarde …Deze naam verbindt ons sterk met de kwaliteiten die we willen ontwikkelen, die we willen schenken aan de wereld …..met die taak

Een taak voor mij verbonden met m’n gidsen is mensen verbinden met hun ‘blauwdruk’, ster …o.a. omwille daarom ontvang ik de Essentienaam van mensen. M’n gidsen noemen die naam de El-Ei-naam (El-Eihv) , de ster – naam, ‘prille blauwdruk’ naam.
Dit is een energie die hoort bij de geestelijke kant van onze werkelijkheid (wat het jaar en de seizoenen betreft komt deze energie overeen met de winter-lentekoningin, een periode tussen winter en lente…waar we ergens nog in de baarmoeder zijn °°°geestelijk gezien de periode van de ideeënwereld,geestelijke tijd van ons ‘leven’ en toch een periode, dat deel ervan waar de blauwdruk van het fysieke al wordt gevormd, de baarmoeder ook van moeder natuur tussen zaad en ontluikende plant.°°°
om dan in het lentepunt geboren te worden….in het lentepunt begint de ‘vormkant’ van onze werkelijkheid. In het lentepunt, bij de geboorte ontvangen we onze Persoonsnaam…die we nog moeten worden…..bij het ontluiken van die ‘bloem’ – in de bloemfase…is ie er

De Persoonsnaam ontvangen we in de periode van “blauwdruk voltooid”, de Essentienaam is verbonden met de periode van ‘prille blauwdruk’, een energie nog meer één met het oorspronkelijk ‘idee,plan’

Is het de bedoeling die prille blauwdruk te ‘her’inneren om op koers te blijven ?? want het draagt onszelf als idee nog meer in z’n oorspronkelijke vorm. Moet het helpen herinneren dat we ook altijd die mooie “ster”, kern in ons zijn…dat geeft zelfvertrouwen en moed ????
Deze blauwdruk is een eerste prille vorm, en een pril geestelijk zaadje….een nieuwe vorm begint te ontstaan (nog geen fysieke) en geest begint zich daar al een beetje terug te trekken. Daar is ons ‘plan’ inbesloten nog sterk doortrokken van het ‘idee’ dat we ook zijn . Het is echt ‘de ster’ in ons…wat dit verder nog meer betekent kan ik nog niet vertellen, misschien ooit wel…Je hiermee verbinden is wel een beetje jezelf verbinden met je oorspronkelijke,zuivere ‘plan’ nog erg één met je spiritkant.
Deze ‘ster’ noemt ook vaak ‘de bron’. Het is dus ook een verbinden met ‘de bron’ in jou…om je te herbronnen ???

Deze Essentienaam noem ik ook de ‘Zangnaam’ omdat die naam slechts een ‘syllabe’ is, ergens een ‘klinkermantra’ is. Ook omdat het de bedoeling is deze naam te zingen (en/of te reciteren)…dit helpt je meer één ermee te worden, verbindt je meer met die wijze kern wat ook resulteert in een meer in harmonie, evenwicht komen.
Ik ontvang ook een langere naam die meer lijkt op een persoonsnaam, en soms echt is zoals een Persoonsnaam. Die drukt een kwaliteit uit , misschien wel een ‘specialiteit’ verbonden met die Zangnaam .

Vroeger had het ‘woord’ (nu in bepaalde kringen nog)een heilig karakter, en ook een persoonsnaam : ik citeer enkele uitspraken uit “het boek van de stem” om dit te laten aanvoelen :

“Er is een aanduiding , een categorie woorden die voor alle volken overal op aarde een magische betekenis bezat : de eigennaam van de mens. Bij veel volken is de eigennaam nog altijd heel bijzonder, omdat deze rechtsreeks is verbonden met de persoon. De naam “is” de persoon en wordt daarom slechts zeer ongaarne onthuld. De inuit(eskimo’s) zijn van mening dat lichaam, ziel en naam de hele mens vormen. “

“Een voornaam werd niet op willekeurige manier gekozen want hij betekende veel meer dan we op het eerste gezicht zouden denken, de voornaam hing samen met de overtuiging dat het leven gehoorzaamt aan de cyclus van geboorte,dood en wedergeboorte.”

“zeg mij uw ware naam, want hij die bij zijn ware naam wordt geroepen zal leven.”

Liefst geef ik die naam door in een ‘pakket’ : daarin duidt ik de naam en situeer ik de naam op een levensboom (met als bron een oorspronkelijke Egyptische Inwijdingstarot, ook een situeren op de ‘runeboom’ komt aan bod).
Ook de betekenis en situeren op de levensboom(boven vernoemde en nog andere ‘levensbomen’) van je Persoonsnaam en langere Essentienaam zitten in dat pakket vervat. En je ontvangt nog allerlei kopijen die kwaliteiten verbonden met die namen beschrijven.
Ik geef er de voorkeur aan het door te geven op deze wijze, niet om er aan te verdienen, maar/en omdat als ik enkel de ‘naam’ tout court biedt en het archetype dat het erbij hoort, je nog onvoldoende weet hebt van de energie die het belichaamt, en ik vind dit wel belangrijk om je sterker met die naam te kunnen verbinden .Omdat er meer bewustzijn errond , meer zelfkennis, een sterkere verbinding met de naam ontstaat, in dat geval. Omdat ik het jammer vindt als ik niet al het prachtige in die naam ook kan meegeven ….omdat ik de uitspraak ervan nog ‘exacter’ kan meegeven Het kan ook ‘tout court’, maar/en dit voelt ‘incompleet’ aan voor mij.

Voor degenen die nog wat meer ‘verbinding’ en info in verband met die naam willen biedt ik extra(naast het basispakket)een Droom/Orakel Verhaal aan die beeldend vertelt over die naam.(en ook helpt je er sterker mee te verbinden !!!)

Ik heb nog niet ontdekt hoe die naam en z’n energie zich verhoudt tot ‘de dierenriem, astrologie’…in ieder geval zijn die klanken verdeeld over 21 archetypen , op de levensboom waar ik mee werk. De dierenriem is een 12-stelsel….
of zijn die klanken verdeeld over ‘acht’(en 24)….de klinkers van het sanskriet aanwezig in de blauwdrukchakra,keelchakra(belangrijk energiecentrum in de keel)…..want het zijn precies toch altijd ergens ‘klinkermantra’s ???? Ook als ik eerder een ‘medeklinker’ centraal ontvang voor een persoon , is er een klinker bij …

En in een Zang/Klankschaal sessie vertel ik erover , en geef het door vaak, die naam niet om mensen aan te zetten meer te vragen, maar omdat ik zo sterk overtuigd ben van de helende kwaliteiten van die naam …het helpt te ‘groeien’ …naar onze wijze,mooi kern toe ….
ik vermeld dus dat meer info over de naam aangeboden wordt,opdat men het zou weten, dat meer info gegeven wordt en mogelijk is ….

Tarief : ‘Tout court ‘ formule : gratis
Wat zijn dan de prijzen voor die ‘uitleg’. Ik vraag 12 Euro/uur ….een uitleg met situeren op een levensboom van de ZangEssentienaam, duiden van Persoonsnaam en langere Essentienaam…dat duurt makkelijk vier uur, kan soms minder zijn …het varieert van 24 tot 48 Euro. (maar/en is vaak 48 euro)
Als ik bijkomend een sjamanistische reis onderneem voor het ontvangen van een droom/orakel verhaal in verband met je naam (in het geval van een ‘naam’ ontvang ik wel meer een beeldenreeks ipv een verhaal) om er nog dieper op in te gaan kost het geheel 72 Euro.
Dit alles kan via e-mail,post doorgegeven worden of via een gesprek …via een gesprek (dan wordt er toegelicht om het beter te begrijpen) komt er nog een bijdrage bij daarvoor , dan kan het totaal 60 of 84 Euro worden …

.

Algemene Opmerking bij de tarieven : M’n basisprijs is 12 Euro/uur maar/en vaak werk ik meer uren aan een bepaald aanbod…ik ben nl vaak ook wat vrijwilliger (niet altijd maar vaak). Ik deel dit mee omdat er bewustzijn zou zijn rond de ‘echte’ waarde van deze aanbiedingen.
Ik vind het verder belangrijk dat ieder kan ontvangen wat nodig is, ongeacht het inkomen, daarom is de prijs bespreekbaar…wel als het ‘echt’ niet kan …en dat bepaalt de persoon zelf in eer en geweten. Maar als het ‘echt’ niet kan alsjeblieft aarzel dan niet een korting te onderhandelen (zelfs gratis is mogelijk als je situatie erg precair is)