Nieuwsbrief Brighinda Healingsounds december 2021

Hallo beste mensen,

Eerst en vooral : een blijvende begeleidende mededeling voor het ‘lezen’ van deze nieuwsbrief : een deel van de lezers houdt van korte,bondige brieven, een ander deel houdt van wat meer info en uitleg…Het is moeilijk beide te verenigen, en zelf ben ik van het laatste type dus neig naar ‘uitleg’. Maar/en ik heb een voorstel dat hieraan tegemoet komt °°verenigen van de behoeften°° : de liefhebbers van het bondige zouden enkel de vette tekst kunnen lezen-dat kan , liefhebbers van uitleg pikken eruit wat ze willen (alles, een mix of minder)

En ik wens jullie allen van harte !! een Zalige Kerst en een prachtig, gelukkig Nieuw Jaar 2022 toe !!! …vol liefde, warmte, vriendschap, geluk, openbloeien, ontwaken, gezondheid , ….!!! en een “traditionele spreuk” bied ik graag terug aan : ..het gaat weeral om een spreuk uit de agenda Paulo Coelho , nu 2022, met het thema “eenvoud”

“Als je met hart en ziel liefhebt en ergens in gelooft, voel je je niet alleen sterk, zo sterk dat je de hele wereld aankunt, maar ook rustig en kalm, omdat je weet dat niets je geloof aan het wankelen kan brengen “

En een stukje uit Earth Pathways 2014, Winter Solsticeblad geef ik ook graag terug ! mee : een blijvertje, ‘k vind het zo mooi en passend !!!
“” At the darkest time, try closing your eyes, and look within. In the distance is a tiny pearl of flame . This is the sun within you. As you breathe, the solstice sun grows in power ; reaching out its rays, it touches your heart, bringing life and renewal. May its blessings fill you with light !!”” The Winter King. Danu Forest 2012.

En ik geef jullie graag het beeld:“Kolibrie”
door….Ik koos dit beeld omdat ze, ‘kolibrie’ liefde te voorschijn kan toveren zoals geen ander dat kan, omdat ze voor “vreugde” staat die we zo hard nodig hebben in deze vreemde tijden. Voor broeder en zuster kolibrie is het leven een wonderland vol verrukking, met een open en liefdevol hart proeven zij de nectar en pure gelukzaligheid van het leven. En bij kolibrie/medicijnkaarten staat : als kolibrie je persoonlijke kracht is houd je van het leven en van de vreugden van het leven. Uit jouw aanwezigheid putten anderen vreugde. Je brengt mensen samen in relaties die het beste in hen naar boven brengen. Je weet instinctief waar schoonheid te vinden is, en gaat op reis naar je ideaal, of je er nu voor moet reizen of niet . En er staat nog veel meer in die tekst …onder andere : volg zuster kolibrie : dan zul je spoedig vervuld raken van onmetelijke vreugde, dan zul je opnieuw de magie van het leven ervaren. De afbeelding : WingedVibration van Francene Hart, waar ik erg fan van ben.
Ook vlinders zitten in de afbeelding – zeker een symbool van transformatie. Deze tijden zullen hopelijk ‘verandering’ brengen, ons laten stilstaan bij allerlei en laten inzien dat er verandering,transformatie nodig is. Vreugde en liefde(aanwezig in de harten ook) bevorderen het “zicht” , inspiratie, enz om prachtige nieuwe wegen te zien , en te volgen !!!

WingedVibration.jpg

De winterkoning en “een nieuw begin” Dit is de periode van de winterzonnewende/wintersolstice/yule, ook van de terugkeer van de zon, het licht, de ziel, het kind. Het is heel toepasselijk in deze coronatijd…we zijn in verwachting van een omslag, een transformatie..en we snakken naar licht op het einde van deze tunnel. Het oude verdwijnt, de oude vorm en de nieuwe kiem (het zaad,materie ‘in’)is voltooid, klaar om een nieuw begin aan te vatten. Na evalueren,herbronnen,inzicht vergaren en meer gaat spirit/mind – uit, de kiem omhullen met vele ,nieuwe ideeën, inspiratie,creativiteit om het nieuwe te voeden. En dan komt het licht terug !!!. En de kiem begint te ‘kiemen,’ te groeien en wordt gevoed door een baarmoeder met dromen over die bloem en de zaden en vruchten die ze zal schenken.
In deze periode is er een eerste “geboorte” die van de ‘kiem’/embryo, in de lente is er de geboorte van de prille bloem/kind, een betreden van de wereld van het “leven”. Het is een wondergebeuren die eerste geboorte, het wonder van kunnen veranderen, vernieuwen, nieuw begin. Het geeft hoop en moed : na een loslaten, einde komt een nieuw begin; Telkens komt de zon weer op, ook in coronatijden !!! Laten we ons meevoeren op die prachtige energie, die zoveel vreugde bevat !!!
En m’n ventje en ik hebben pas corona gehad en voelden transformatie aan den lijve aan, en ook de vreugde van terug oké worden, van het licht dat doorbreekt. We (66 en 64 jaar)zijn niet gevaccineerd en zijn erdoor geraakt met onze natuurgeneeskundemiddelen, blij om een voorbeeld te zijn van ‘dat het werkt’. (Dit wil niet zeggen dat we de keuze van er anders mee om te gaan niet respecteren, het wil ook niet zeggen dat we honderd procent zeker waren van het te halen, het blijft een ferm beestje hé,corona). De vreugde is wel enorm als je het haalt…ook daarom de keuze voor ‘de kolibrie’.
Met dit tekstje over ‘de winterkoning’ , over ‘seizoenen’, bouw ik weer ietsepietsie aan een belangrijke toekomstdroom : bewustzijn creëren rond seizoenmomenten,-rituelen enz vb. door seizoenfeesten .

°°°Verder “herinner” ik jullie gewoon jaarlijks , aan al m’n aktiviteiten.. De aktiviteiten zullen echter nog steeds heel stillekes kabbelen dit jaar, weeral door corona en door een omvormen van m’n “plek” voor deze aktiviteiten, en een ‘plek’ “gewoon om te wonen”. En het omvormen is aanpassen geworden, niet verhuizen, maar dat vraagt ook veel tijd en energie, het is nog niet af. En de dromen op stapel,die zullen dus volgend jaar zeker blijvend moeilijker komen en vertragen. M’n basisaktiviteiten, opnieuw zullen doorlopen nu op en af, maar ergens blijvend in een ‘eeuwige nu “hobbypraktijk” !!

Verder dus opnieuw voor ‘2022’ : een sabbatjaar. Dit betekent alles gaat nog wat gezapiger

Eerste reminder !! : °°°Bij dit rustiger aandoen hoort ook een beslissing van redelijk voluit (niet volledig, ik wil toch ook nog centjes verdienen om kosten en studie/onderzoek in te lossen) voor ‘vrijwillig’ te gaan . Brighinda Healingsounds is daarom een Izw, °°een Initiatief zonder Winstoogmerk°° geworden !

Two !! : °°°M’n boek : m’n tijd zat weer ‘vol’ : met basisaktiviteiten en vooral al omvormen…Ik weet niet of het nog zal komen…..we zien wel wanneer, ik stel niets meer voorop,Maar een voorlopige versie kan men wel aanvragen !!!

Three !! :°°°De bib/boeken : de bib van De Vuurbloem, Centrum voor Geweldloosheid is beëindigd, er was te weinig interesse èn ik kan er niet echt de plek nog voor vrijmaken door het ‘omvormen’. De bib met de Privécollectie Brigidrhiannon, die blijft nog Maar nog steeds enkel op afspraak in 2022.
De vaste openingsuren , zie hieronder , misschien kunnen jullie voor een op afspraak komen je nog wat richten op deze uren ??
** Er is een tweewekelijks ‘open’ zijn in het weekend : op zaterdagmorgen van 9 tot 12 – om de vier weken , op zondagnamiddag van 13.30 tot 16.30 u – om de vier weken.
En er is een tweewekelijks open zijn op maandagavond(nieuw !!) van 17.30 tot 20.30 u,telkens de eerste en derde maandagavond van de week.
En op afspraak kan dan ook nog.
Nog een opmerking is er voor het weekend : normaal wisselen zaterdag en zondag elkaar af, en zouden ze echt tweewekelijks moeten terugkeren : dit kan verschuiven omwille van privéredenen of ‘brighinda-aktiviteiten’…..daarom voor in het weekend, geef je best een belletje op voorhand om te chequen of het ‘openingsdag’ is.

zesboe.jpg

Four, en continue, reminder !! :
°°°En natuurlijk, alweer , de maandelijkse aktiviteiten van Brighinda Healingsounds, die blijven almaar doorgaan !! – wel in een meer beperkte vorm omwille van corona !!- : de ‘open’ Zang/Klankschaal Concerten/Healings , en de Life Wereldmeditatie-momenten voor Moeder Aarde en Vrede !!!.
De “op afstand” Wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede gaat wel altijd door , van bij je thuis, hé !!! De recente data hiervan vind je hieronder in hun eigenste rubriek!!!
Ook een Zang/Klankschaal Healing, op afspraak is er nog (die gaan wel door, met in acht nemen van de coronamaatregelen) . M’n andere aktiviteiten die gaan door , verder in een rustig aandoen-modus/sabbatmodus

°°°Opnieuw : Wat de wereldmeditatie betreft : lees zeker de uitleg erover hieronder. En merk zeker op dat bepaalde delen eruit reciteren regelmatig,(uit de totale tekst die wordt gebruikt in de meditatie – zie op de website) zo…op eigen initiatief, in je eentje zelfs : dat is ook deelnemen : dus deel dat aub ook mee…!!!
of ga hiervoor °°als je nog niks ondernam°°, voor een klein deeltje dat minder tijd en energie vraagt – maar toch ook krachtig zal helpen !!!

Want het is zo hard nodig : ik blijf dat herhalen !!!. Want : delen van moeder aarde blijven verder snel verdwijnen…en alle rijken van moeder natuur zijn echt met elkaar verbonden, het heeft gevolgen als delen van het geheel verdwijnen,ook voor de mens !! Ook de aanpak van de klimaatcrisis, pollutie, enz blijft nog steeds ondermaats..

En ik blijf ervan overtuigd : dat werken aan de gedachten van de mensheid daar iets kan aan veranderen !! (naast andere initiatieven van anderen vb fysieke actie )

Ik ben ervan overtuigd dat “onze gedachten onze werkelijkheid creëren” !! Net zoals een groep mensen helende woorden reciteerde voor de heling van water, een vervuilde rivier – een project van Dr Masaru Emoto – met succes !! kunnen we als groep echt Vrede en de heling van Moeder Aarde sterk bevorderen !!!!

En de “”mantra’s”” in de wereldmeditatie zijn ook sterk helend voor mensen individueel, het helpt je om meer één te worden met je kern/ziel !! Ik raad je sterk aan de ganse tekst van deze positieve °°visie voor de mensheid°° te lezen.

En vergeet niet deze mantra’s/tekst werd geschonken door de Engel van de Vrede !!!!

Dus opnieuw doe mee : bij mij elke vierde dinsdag van de maand(als de regels het opnieuw toelaten) of thuis dan, of op andere momenten thuis of op een andere plek !!!!! En/of creër je eigen groepje van Wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede !!

°°°In de kijker “”weer””, wat uitgebreider hieronder : m’n maandelijkse aktiviteiten, en nog enkele van m’n totale aanbod.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

De Wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede !!

Dit gaat door elke vierde DINSDAG van de maand, dus recent dinsdag 28 december , 25 januari en 22 februari !!! , telkens om **14 u (nieuw tijdstip) in Huyze BrigidRhiannon !,(als de regels het opnieuw toelaten, anders van bij je thuis-op afstand) en om 20 u online (men doet het thuis dan en verbindt met de groep op afstand)!!!

Ik nodig opnieuw uit om deel te nemen aan een ‘wereldmeditatie voor moeder aarde en vrede’ – elke vierde dinsdag van de maand.!!Life of op afstand !! En het is niet enkel een gebeuren voor moeder aarde en vrede in wezen…het gaat om het verankeren van een positieve visie voor de mensheid.
Een visie die werd aangeboden door de ‘Engel van Vrede’ aan auteur Sanaya Roman van de boeken ‘liefde van de ziel’, kracht door bewustwording’, ‘leven in vreugde’.
Het is een visie die affirmaties bevat rond het bevorderen van vrede en respect/liefde voor moeder aarde.
Deze visie houdt ook prachtige affirmaties in rond innerlijke groei en één worden met je liefde/wijsheidkern. Deelnemen aan dit gebeuren is dus ook het bevorderen van ‘innerlijke vrede’ (voor jezelf ! en de mensheid!)

duiven.jpg

Waarom is het toch een wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede : het is mijn bedoeling de zinnen die expliciet gaan over vrede en de omgang met moeder aarde vaker te herhalen dan de andere .
Verder zijn de affirmaties sterk gericht op de verbinding van de mens met z’n kern van liefde/wijsheid wat dan zeker zal resulteren in een liefde/wijsheid-omgang met Moeder Aarde. Het is net doordat de mens daar niet meer,onvoldoende, verbonden mee is dat de natuur er zo erg aan toe is.

Mantra’s reciteren is een vorm van ‘gedachtekracht’, en dit is een beetje wat we doen “mantra’s” reciteren in een betekenis van mantra als ‘de gedachte die bevrijdt en beschermt’. Men kan ze tevens aanmerken als ‘gedachten die ons bewustzijn verruimen, ons meer één laten worden met onze kern van liefde/wijsheid…en dat zijn deze affirmaties zeker.
Door ze dan te uiten,denken worden we één met de kwaliteiten die erin besloten ligt en dit helpt ons ze meer en meer te worden (naast ze dan daadwerkelijk vorm te geven natuurlijk) .Door de prachtige woorden te uiten vervat in die visie helpen we de mensheid (onszelf dus ook) meer één te worden met de kwaliteiten erin besloten.

In vele spirituele bronnen kan men vinden : “”onze gedachten creëren onze werkelijkheid”” ! Het werkt, gedachtekracht. En gedachtekracht in meditatievorm (terwijl we verbinden met de liefde/wijsheid in ons) werkt zeker krachtig !! Doe dus mee !!! life,of op afstand en misschien kan je nog vaker , zo, zulke gedachten denken ?? Ik ben enorm bezorgd om Moeder Aarde (het wordt echt erg), ze kan alle hulp momenteel goed gebruiken, doe dus aub mee !

Lees de uitgebreide tekst in verband met dit initiatief, op de website, rubriek open aanbod. Daar lees je ook de volledige prachtige “visie”, mantra’s/affirmaties.

Waar : Huyze Brigidrhiannon , Rapaertstraat 39, 8310 Brugge
Bijdrage : Vrije bijdrage(het is eigenlijk gratis, maar een vrije bijdrage, een kleintje is welkom voor drankje,koekje,verwarming en zo)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

In de kijker

Een Helend Droom/Orakel Verhaal is ergens ‘nieuw’ als een apart gegeven maar is al lang één van m’n belangrijke hulpmiddelen.

pic-017.jpg

Via een soort sjamanistische reizen /dagdromen ontvang ik beelden, *een verhaal*, een droom in symbolentaal die vertellen wat aan de basis ligt van een disbalans, onvrede, probleem, ziekte etc … of die gewoon een antwoord geven op een vraag van je hart, een belangrijke vraag, een vraag waarmee je al lang worstelt enz ….of ze vertellen wat over je “wezen”, hoe je best kan groeien enz….als je daarover meer wilt weten.

De beelden op zich zijn krachtig helend dus ook zonder duiding kunnen ze transformatie,
veranderingen, heling teweeg brengen (zonder duiding kan het vb goed zijn voor kinderen of mensen die het niet meer bewust kunnen opnemen, of er geen zin in hebben). Dit verhaal is altijd deel geweest van wat nu een Diepgaand Healingtraject heet, en soms is het deel van het Essentienaam Document. Maar/en wordt nu ook regelmatig aangewend bij een Orakel/Kort advies.. Lees meer …op de website www.brighinda-healingsounds.be bij aanbod.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Blijvend in de kijker!!!!

Het open Zang/Klankschaalconcert :

Dit : als de coronaregels het opnieuw toelaten :
Je kan nog steeds komen om te proeven, helen,relaxeren/harmoniseren, om..om…éénmalig, of meerdere keren elke DERDE ZATERDAG(14 u) van de maand, eerstvolgend dus zaterdag 15 januari , 19 februari, 19 maart
Bijdrage : vrij, de richtprijs is 8 Euro/persoon.
Meer info vind je op de website : bij het open aanbod – open zang/klankschaalconcert, en op de folder daar ingesloten.

nbf-004.jpg

Je kan ook enkel komen proeven, relaxeren,enz tijdens een ‘gesloten Zang/Klankschaalconcert’, een Zang/klankschaal Healingsessie is dat eigenlijk. Een echt eerder intense healingsessie is bedoeld voor 1 persoon, een meer algemeen, relaxerende,harmoniserende, helende sessie dat kan voor meerdere personen , tot max 7 personen(in coronatijden – max 4) Dit is natuurlijk een sessie op afspraak.
Bijdrage : 24 Euro voor 1 persoon, voor twee 12 Euro, vanaf drie personen 8 Euro/persoon

Extra in de kijker ! : gedurende een Zang/klankschaal Healing en ook tijdens een Concert ben ik een kanaal voor m’n gidsen verwant met “de moeder” in haar gedaante van Athene/Anna/grootmoederarchetype(de Anad-Deva’s) en in haar gedaante van de bron/blauwdruk (Mal/Mar/Mry). Je ontvangt dus ook die energie/invloed/heling

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

nbf-003.jpg

Ik organiseer voorlopig nog geen ‘open’ kursus, en een ‘kursus op aanvraag’ boeken kan voorlopig ook niet omwille van het omvormen, en omwille van m’n nieuwe tempo !!!
Maar/ En een ’thuiskursusformule’ kan nu al voor een stuk !!.
De boek is eigenlijk zeer nauw verbonden met de kursus, het gaat om een kursus-boek, èn het gaat ook om een boek : stukken eruit kunnen inspireren zonder een ‘kursus’, iets toepassen erbij !

Al wat ik nu beschrijf, geeft ergens een idee over de thuiskursusformule !!!
°°°°In deze kursus nodigt Brighinda uit te harmoniseren, te bevrijden,uiten, los te laten, weer te spelen,te helen/transformeren,je bewustzijn te verruimen, te evolueren….via de drie in één-kursus “jezelf (en anderen)helen via (boventoon)zang,klank en beweging”

Eigenlijk praktisch gaan we vooral de buitengewone effecten, geluiden, klanken en bewegingen die we zelf kunnen voortbrengen ervaren…geluiden/beweging die ons niet alleen nader tot het ‘heilige’ kunnen brengen maar ook op een wat wereldser niveau ons vb kunnen helpen om pijn te verlichten, dagelijkse spanningen en emoties te harmoniseren en ons nieuwe energie kunnen schenken.

En lees meer … op de folder in bijlage/// op de website http://www.brighinda-healingsounds.be : ga naar het aanbod : kursus “jezelf en anderen helen via (boventoon)zang, klank en beweging

Deze kursus wordt nu ‘verdeeld’ in drie opties die 5 dagdelen(volle dagen) of 10 dagdelen(halve dagen,avond) omvatten :
1.°Een deel ‘ademhaling – basis boventoonzang’.
2.°Een deel tonen-intuïtief tonen-
°Een deel tonen voor anderen – je naam zingen – mindfullness en klank.
3.°Een deel alfabetmudra-beweging/derwisjdans.
°Een deel sacrale dans-beweging/intuïtief bewegen/mindfulness en beweging.

En er is nu Een Workshop “jezelf bevrijden via spontaan zingen en bewegen”. Lees meer op de website,bij aanbod(klikken op website hier gans onderaan) – nu ook niet, wegens omvormen en gezapig tempo !!!

‘tonen’ : het gebruiken van je stem om te helen is dat

Deze kursus is al verdeeld in drie/vijf aparte stukken, en toch kunnen daaruit ook nog deeltjes apart aangeboden worden – op vraag en op maat. Je kan het als individu ook aanvragen(voor je zelf, of enkele personen).

Het ‘ervaren’ in deze kursus is heel belangrijk maar/en toch omvat deze kursus een fifty-fifty verhouding theorie en ervaren. Inzet wordt ook verwacht tussendoor – zeker oefenen van zang/beweging, en lezen van een zeer klein beetje theorie.

Waar : Huyze Brigidrhiannon , Rapaertstraat 39, 8310 Brugge
Bijdrage : Gemiddelde : 165 Euro(e-boekje en instructiecd inbegrepen)// 30 Euro/deel (gansedagdeel)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

In de kijker

Het Essentienaam Document

pic-015.JPG

Een taak voor mij verbonden met m’n gidsen is mensen verbinden met hun ‘blauwdruk’, ster …o.a. omwille daarom ontvang ik de Essentienaam van mensen. M’n gidsen noemen die naam de El-Ei-naam (El-Eihv) , de ster – naam, ‘prille blauwdruk’ naam

Het zingen,reciteren van deze naam verbindt je sterker met je ‘prille blauwdruk’ , je ‘plan’ Een pril plan, dus nog erg kneedbaar,in een ‘bron’-oervorm/ de energie van de bron situeert zich er ook. En het zingen ervan verbindt ook met je liefde/wijsheidkern . De Persoonsnaam hoort meer bij de ‘blauwdruk’ voltooid en verbindt je ook met je ‘plan’, je taak hier op aarde en je keuzes/uitdagingen voor je leven. Ook het zingen van je Persoonsnaam verbindt je met je liefde/wijsheiddeel

In een document geef ik je de Essentienaam door en geef ook nog wat duiding/betekenis mee. Ook de Persoonsnaam duidt ik. En een langere Essentienaam ontvang je ook : deze is wat zoals een Persoonsnaam en herinnert aan een extra kwaliteit in jou. De Essentienaam tout court is kort : Deze Essentienaam noem ik ook de ‘Zangnaam’ omdat die naam slechts een ‘syllabe’ is, ergens een ‘klinkermantra’ is.

Voor degenen die nog wat meer ‘verbinding’ en info in verband met die naam willen biedt ik extra(naast het basispakket)een Droom/Orakel Verhaal aan die beeldend vertelt over die naam.(en ook helpt je er sterker mee te verbinden !!!)

Meer info : zie op de website : aanbod : Essentienaam Document en Orakel/Droom Verhaal

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

En surf misschien eens naar m’n website voor de volgende aktiviteiten ??? klik op aanbod.

Een Diepgaand Healingtraject

Een Zang/klankschaal Healingsessie

Een Alfabetmudra Healingsessie

Een Helend Droom/Orakel Verhaal

Een Orakel/Kort Advies

Een Orakel/transformatiespel

Een Pakket met je Essentienaam

Helen op afstand(gratis)

Wereldmeditatie voor Moeder Aarde en Vrede
(nog in opbouw)

Support Dans

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Het zou fijn zijn als je dit kon doorsturen. Of/en ben je geïnteresseerd in het uitwisselen van folders, ik heb een zaaltje ????

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Josiane Burrick
Rapaertstraat 39
B 8310 Assebroek
België
Tel / Fax 0032 (0) 50.37.10.17
e-mail : brigidrhiannon@pandora.be